Kirjallinen kysymys
KK
2
2019 vp
Petri
Honkonen
kesk
ym.
Kirjallinen kysymys äänioikeuden toteutumisesta varusmiespalveluksen aikana
Eduskunnan puhemiehelle
Äänestysvilkkaus nousi huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissa. Osallistuminen vaaleihin on kansalaisten perustuslain suojaama oikeus ja kansanvallan toiminnan edellytys. On käynyt ilmi, etteivät kaikki Kainuun prikaatissa asepalvelusta suorittavat ole päässet äänestämään silloin kun ennakkoäänestysmahdollisuus olisi ollut menneissä vaaleissa.  
Tämä tilanne saattaa syntyä silloin, kun varusmiehet toimivat ns. virka-apuosastona ja poistuminen varuskunnasta ei ole sallittua. Myös pitkäkestoisilla ampumaleireillä oman varuskunnan ulkopuolella harjoiteltaessa saattaa muodostua tilanne, ettei äänestämään pääse ennakkoäänestyksen aikana. Varsinaisena vaalipäivänä oltaessa palveluksessa kotipaikkakunta äänestyspaikkoineen on usein kaukana. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta perustuslain 14 §:n 1 momentin mukainen oikeus äänestää toteutuu myös varusmiespalvelusta suorittavilla Suomen kansalaisilla?  
Helsingissä 7.5.2019 
Petri
Honkonen
kesk
Joonas
Könttä
kesk
Anne
Kalmari
kesk
Viimeksi julkaistu 8.5.2019 8:11