Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.52

Kirjallinen kysymys KK 200/2021 vp 
Matias Marttinen kok 
 
Kirjallinen kysymys pelastustoimen rahoituksen riittävyydestä sote-uudistuksessa

Eduskunnan puhemiehelle

Pelastustoimi vastaa pelastustoiminnasta yllättävissä onnettomuustilanteissa. Vastuualueelle kuuluu myös merkittävä osuus erilaisista ensihoidon tehtävistä. Ammattilaisten ja vapaaehtoisten muodostama laaja verkosto toimii ihmisten hengen ja terveyden turvaamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi koko maassa. Pelastustoimen kattavan verkoston merkitys konkretisoituu silloin, kun apua tarvitaan nopeasti. 

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 241/2020 vp) leikkaa pelastustoimen rahoitusta useassa maakunnassa. Rahoitusvaje herättää perustellusti kysymyksen siitä, miten lakisääteinen palvelutaso kyetään turvaamaan. 

Hallituksen kaavailema sote-uudistus on vähentämässä Satakunnan pelastustoimen laskennallista rahoitusta yli 10 prosenttia. Uudistuksen eteneminen nykymuodossaan merkitsee isoa toiminnan sopeuttamistarvetta. Rahoitusmallissa on vakavia puutteita, jos pelastustoimen järjestäminen pitää aloittaa selvän alibudjetoinnin tilanteessa. 

Rahoituksen riittävyys herättää huolta koko maassa. Hallituksen sote-ministeriryhmä on itse todennut esitysluonnoksesta saadun lausuntopalautteen perusteella, ettei rahoituspohja kata lakisääteisen palvelutason edellyttämää rahoitusta. Sisäministeriö arvioi pelastustoimeen kohdistuvan rahoitusvajeen olevan jopa 80 miljoonaa euroa.  

Lausuntopalautteesta tehty arvio ei kuitenkaan tiettävästi johtanut muutoksiin hallituksen esityksessä, joka annettiin eduskunnalle 8.12.2020. Sisäministeri Maria Ohisalo vahvistaa sisäministeriön arvion pelastustoimen rahoitusvajeen määrästä vielä hallituksen esityksen antamisen jälkeen 11.12.2020 päivätyssä vastauksessaan edustaja Ville Kauniston kirjalliseen kysymykseen (KKV 883/2020 vp). 

Tieto merkittävän rahoitusvajeen olemassaolosta pitää ottaa vakavasti. Ilman riittävää rahoitusta ei pystytä turvaamaan ihmisten hengen ja terveyden sekä ympäristön suojelemisen kannalta välttämätöntä pelastustoimintaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten pelastustoimen rahoitusvajeeseen sote-uudistuksessa aiotaan puuttua, jotta pelastustoiminta koko maassa turvataan? 
Helsingissä 7.4.2021 
Matias Marttinen kok