Kirjallinen kysymys
KK
203
2015 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys pullotetun veden verotuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa verotus kohtelee varsin hellävaroin useimpia luonnontuotteita, kuten esimerkiksi metsämarjoja, luonnonmehuja ja maitotuotteita. Näin ei ole luonnonveden, luonnontuotteista tärkeimmän osalta.  
Pakattua luonnon vettä verotetaan virvoitusjuomaverolla, ja mikäli vesi pakataan muuhun kuin pantilliseen pakkaukseen, tuotetta verotetaan vielä pakkausverolla. Tällöin lopullisen tuotteen hinnasta saattaa olla jopa lähes 70 % veroa (arvonlisä-, juomapakkaus- ja virvoitusjuomavero). Esimerkiksi pienessä pikarissa myytävään lähdeveteen lisätään nämä kolme mainittua veroa. Pullotetun veden hintaan vaikuttavat puolestaan arvonlisävero, virvoitusjuomavero, arvonlisäverollinen kierrätysmaksu ja arvonlisäverollinen panttimaksu.  
Pullotettua vettä myydään Suomessa vuosittain noin sata miljoonaa litraa. Tullin tilastojen mukaan vuonna 2011 yli neljännes siitä eli 26 miljoonaa litraa tuotiin ulkomailta. Vastaavasti Suomesta ulkomaille vietiin vain alle kolme miljoonaa litraa pullotettua vettä. 
Suomalainen vesi kuuluu todistetusti laadultaan maailman parhaimpiin. Tämän on osoittanut muun muassa Unescon tekemä Wold Water Development Report -tutkimus. Silti Suomeen tuodaan enemmän vettä kuin täältä viedään. Tätä voisi kutsua vähintäänkin erikoiseksi yhtälöksi.  
Suomalaisen vesielinkeinon edellytykset ovat kovin haasteelliset korkean verotuksen takia. Elinkeinolla olisi paljon kasvumahdollisuuksia, sillä maapallon väestönkasvun seurauksena vettä tullaan kuluttamaan yhä enemmän, etenkin kehitysmaissa. Tällä hetkellä noin 1,1 miljardia ihmistä joutuu selviämään arjestaan ilman puhdasta vettä. YK on arvioinut, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä tulee kärsimään vesipulasta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi luonnonvettä verotetaan virvoitusjuomaverolla, 
mikä on syynä vesituotteen korkeaan verotukseen, 
millä tavalla ministeriö ja hallitus tulevat edistämään vesielinkeinon parempia toimintaedellytyksiä? 
Helsingissä 1.10.2015 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 2.10.2015 11:47