Kirjallinen kysymys
KK
206
2018 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kirjallinen kysymys ensihoitajien työturvallisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Ensihoitajat pelastavat ihmishenkiä ja auttavat hädässä. Kun jotain tapahtuu, on ensihoitaja usein ammattinimikkeensä mukaisesti ensimmäisenä tilanteessa mukana. Ensihoitajien työolosuhteita parantamalla turvaamme kaikkien terveyttä.  
Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto ja Tehy ovat esittäneet rikoslakiin muutosta, jossa väkivaltaisesti käyttäytyminen ensihoitotyötä tekeviä kohtaan rinnastettaisiin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Tämä suojaisi jo ennalta ensihoitajia ja ehkäisisi uhkatilanteita. Maailmalla vastaavista muutoksista on hyviä kokemuksia.  
Ensihoitajan työ on vaativaa, ja siinä joutuu kohtaamaan vaikeita tilanteita ja asioita. Vähemmän tunnettu tosiasia on, että ensihoitajien työhön liittyy myös varsin korkea väkivallan uhka. Suomessakin on tapahtunut vakavia loukkaantumisia ensihoitotehtävissä, kun ensihoitajien kimppuun on käyty. Suomen Ensihoitoalan Liiton vuonna 2018 teettämään kyselyyn vastanneista yli 90 % oli kohdannut uhka- ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli pahoinpidelty työssään. Lähes puolet näistä tilanteista jäi johtamatta toimenpiteisiin. Tilanne on ensihoitajien työolosuhteiden kannalta huolestuttava. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus ottaa järjestöjen huolen vakavasti ja muuttaa rikoslakia siten, että myös ensihoitajiin kohdistuva väkivalta määritellään viranomaistoimintaan kohdistuvaksi? 
Helsingissä 23.5.2018 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 23.5.2018 14.33