Kirjallinen kysymys
KK
21
2020 vp
Pia
Kauma
kok
ym.
Kirjallinen kysymys raidehankkeiden EU-rahoituksen hakemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Kilpailukykyinen Euroopan unioni edellyttää kattavaa liikenneverkostoa tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenteessä. EU:n monipuolisten rahoitusmahdollisuuksien ansiosta liikennehankkeet voivat saada eri rahoitusinstrumenttien kautta huomattavaa tukea. Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) on 30 miljardin euron infrastruktuurihankkeiden rahoitusinstrumentti. Instrumentti tukee erityisesti raideliikennettä. CEF-välineen kautta voidaan saada raidehankkeiden suunnitteluun rahoitusta 50 prosenttia ja rakentamiseen jopa 20 prosenttia kuluista.  
CEF-rahoitushaku päättyy 26. helmikuuta 2020. Huolenaiheena on, että koko EU-ohjelmakausi saattaa mennä Suomelta ohi, mikäli rahoitusta ei ehditä hakemaan määräaikaan mennessä. Nyt tulisi hakea suunnittelurahoja hankkeita varten, jotta seuraavalla EU:n ohjelmakaudella 2021—2027 voitaisiin hakea rahoitusta varsinaiseen rakentamiseen ja hankkeiden toteuttamiseen.  
CEF-rahoituksen saamiseksi on oltava voimassa oleva hankesuunnitelma. Neuvottelut rahoitusta hakevien hankeyhtiöiden perustamiseksi aloitettiin kuitenkin vasta marraskuussa 2019. Liikenneministeriöstä onkin sanottu, että rahoituksen hakemisesta ei ole tiukan aikataulun vuoksi varmuutta. Pahimmassa tapauksessa hankeyhtiöt eivät ehdi helmikuun lopussa päättyvään hakuun.  
Sanna Marinin hallitusohjelmassa raideliikenteen kehittäminen on nostettu tärkeäksi teemaksi. Hallitusohjelmassa sanotaan, että "rataverkkoa ja raideliikennettä koskeville miljardihankkeille on syytä tehdä laaja-alainen vaikutusten arviointi sekä suunnitella ja rakentaa ne nykyisen verkon kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi". Hankkeiden toteuttaminen vaatii kuitenkin rahaa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. 
Suomi näyttäytyy rahoituksen hakemisessa erityisen passiivisena, kun sitä vertaa esimerkiksi Ruotsiin. Ruotsi on hakemassa 177 miljoonan euron tukea raidehankkeilleen. Ruotsissa liikenneasioissa on perinteisesti toimittu pitkäjänteisesti yli vaalikausien. Ruotsin mallille on tyypillistä, että EU:lle esitetään suunnitelmallisia ja hyvin laadittuja 12 vuoden suunnitelmia. Tämä lähestymistapa on ollut tuloksellinen, sillä Ruotsi on saanut liikennehankkeisiinsa reilusti yli kymmenkertaisesti enemmän EU-rahaa kuin Suomi. 
Tärkeitä raidehankkeita elinvoimaisen ja saavutettavan Suomen kannalta ovat muun muassa Turun tunnin juna sekä pääradan nopeuttaminen Tampereelle, joka olisi mahdollista käynnistää heti välin Pasila—Riihimäki toisen vaiheen rakentamisella. Koko maan kannalta aivan keskeistä on pääradan nopeamman liikenteen mahdollistaminen Riihimäeltä pohjoiseen Tampereen ja Oulun kautta aina Rovaniemelle sekä Tornioon, jota kautta pystytään rakentamaan myös yhteys Ruotsin rataverkkoon. Myös raideliikenne Itä-Suomeen on valmisteltava. Turun tunnin junan ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi tarvitaan myös Espoon kaupunkirata. Pääkaupunkiseudulle suunnitteilla oleva kaksiraiteinen lentorata yhdistäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteen piiriin. 
Suomen tulee toimia keskeisten yhteiskunnallisten hankkeiden kanssa pitkäjänteisesti. Suunnitelmien toteutus vaatii hyvää aikataulutusta ja hyvin valmisteltuja hankesuunnitelmia.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus hakea Suomen keskeisille liikennehankkeille CEF-rahaa määräaikaan 26.2.2020 mennessä ja 
aikooko hallitus siirtyä samankaltaisiin, pitkäjänteisiin rahoitushankkeisiin kuin Ruotsissa, jossa liikennesuunnitelmat laaditaan suunnitelmallisesti ja kattavasti useiksi vuosiksi eteenpäin? 
Helsingissä 6.2.2020 
Pia
Kauma
kok
Heikki
Autto
kok
Paula
Risikko
kok
Timo
Heinonen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Heikki
Vestman
kok
Matias
Marttinen
kok
Kai
Mykkänen
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Jukka
Kopra
kok
Ville
Kaunisto
kok
Terhi
Koulumies
kok
Sari
Multala
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Kalle
Jokinen
kok
Petteri
Orpo
kok
Kari
Tolvanen
kok
Marko
Kilpi
kok
Pauli
Kiuru
kok
Janne
Sankelo
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Ruut
Sjöblom
kok
Arto
Satonen
kok
Mia
Laiho
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Sofia
Vikman
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Janne
Heikkinen
kok
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
Anne-Mari
Virolainen
kok
Viimeksi julkaistu 7.2.2020 14.47