Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.52

Kirjallinen kysymys KK 210/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr 
 
Kirjallinen kysymys aggressiivisen verosuunnittelun suitsimisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Vastikään julkistettiin massiivisen tietovuodon ensimmäiset tiedot, jotka koskivat panamalaista Mossack Fonseca -asianajotoimistoa. Kyseinen asianajotoimisto on auttanut asiakkaitaan piilottamaan varansa verottajalta. Sen asiakkaina on ollut suuryrityksiä, valtioiden johtajia ja huippu-urheilijoita. Mossack Fonsecan palveluita on käyttänyt myös Nordea-pankkikonserni. Verovälttelyn arvioidaan aiheuttavan EU:n jäsenmaille vuosittain jopa tuhannen miljardin euron verotulojen menetykset. 

Myös Suomi menettää verovälttelyn vuoksi merkittävän määrän verotuloja, jopa miljardeja euroja vuosittain. Finnwatchin helmikuussa julkaiseman raportin mukaan pelkästään metallikaivosyhtiöiden verosuunnittelu aiheutti Suomelle vuosina 2011—2014 peräti 49 miljoonan euron veromenetykset. Summa on huomattava, kun se suhteutetaan kaivosten maksamiin veroihin, joita kertyi samalla ajanjaksolla yhteensä vain 92 miljoonan edestä. 

Finnwatch esittää raportissaan kuusi keinoa, joilla aggressiivisen verosuunnittelun aiheuttamia tulonmenetyksiä olisi mahdollista pienentää. 

  1. Suomessa on toteutettava louhittujen malmien arvoon perustuva erillinen kaivosrojaltivero. Tällä varmistetaan, että Suomi saa korvauksen maaperästämme louhituista malmeista. 

  2. Monikansallisten yritysten verotuksen läpinäkyvyyttä tulee lisätä muun muassa edellyttämällä maakohtaisen veroraportoinnin julkistamista. Lisäksi yrityksiä tulisi velvoittaa antamaan sijoittajille ja kansalaisille tietoa siirtohinnoittelumalleista ja muista keskeisistä verosuunnitteluun liittyvistä järjestelyistä esimerkiksi tilinpäätösten liitteinä. 

  3. Suomen on työskenneltävä aktiivisesti kansainväliseen yritysverotukseen liittyvien porsaanreikien sulkemiseksi muun muassa OECD:n BEPS-hankkeen pohjalta. YK:n asemaa verokysymyksistä päätettäessä on vahvistettava. 

  4. Tuloverolakia on uudistettava siten, että Suomessa sijaitsevien malmiesiintymien kaivosoikeuksien luovutuksista saatua tuloa verotetaan täällä. Tämä näkökohta on huomioitava myös verosopimuksia neuvoteltaessa. 

  5. Suomen yritysten korkomenojen verovähennyksiä rajoittavaa lainkohtaa on tarkasteltava kriittisesti ja poistettava sen haitalliset aukkokohdat siten, että alikapitalisoinilla ei voi saada verohyötyä. Erityisesti holdingyhtiörakenteilla luotujen korkojen vähennyskelpoisuutta tulisi rajata. Lisäksi korkovähennysrajoituksen tulisi koskea myös kiinteistösijoittamista. 

  6. Suomen on osallistuttava aktiivisesti Euroopan komission yhteistä veropohjaa koskevan hankkeen edistämiseen. Monikansallista yritystä tulee verottaa yhtenä kokonaisuutena niiden taloudellisen luonteen mukaisesti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä Finnwatchin rapotin suositusten toimeenpanemiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi ja millä aikataululla? 
Helsingissä 8.4.2016 
Krista Mikkonen vihr