Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 215/2017 vp

Viimeksi julkaistu 19.5.2017 14.26

Kirjallinen kysymys KK 215/2017 vp Kirjallinen kysymys ehkäisypalveluiden järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa

HannaSarkkinenvasym.

Eduskunnan puhemiehelle

Kokonaisvaltaisilla ja helposti saatavilla olevilla ehkäisypalveluilla voidaan vähentää huomattavasti raskaudenkeskeytyksiä ja sukupuolitauteja sekä parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.  

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Toistaiseksi palveluiden saatavauus vaihtelee suuresti kunnittain ja jopa kuntien sisällä. 

Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Korkea hankintahinta muodostaa kynnyksen erityisesti pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien käytölle, vaikka niiden ehkäisyteho on paras ja elinkaarikustannus matalin. Hinta muodostaa kynnyksen erityisesti nuorille ja pienituloisille naisille. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. 

Toimivista seksuaali- ja lisääntymispalveluista on hyviä esimerkkejä. Vantaalla kunta on keskittänyt ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalvelut neljään ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolaan, joissa asiointi on maksutonta. Kunta myös kustantaa ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisimen kertaluonteisena etuna kaikille, ja lisäksi raskaudenkeskeytyksen jälkeen ja päihdehuollon asiakkaille tarjotaan pitkäaikaisehkäisy maksuttomasti. Alle 20-vuotiaat saavat Vantaalla lisäksi yhdeksän kuukauden ehkäisyn veloituksetta. Myös kondomeja ja jälkiehkäisyä on saatavissa. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä vastuu ehkäisypalveluista siirtyy kunnilta maakunnille. Uudistus tarjoaa tilaisuuden levittää toimivat käytännöt maakunnallisiksi tai valtakunnallisiksi, mutta toisaalta uhkana on toimivien ja kustannustehokkaiden kuntakohtaisten käytäntöjen loppuminen ja palveluiden heikentyminen.  

Toistaiseksi on epäselvää, tulevatko ehkäisypalvelut maakunnan liikelaitoksen vastuulle vai valinnanvapauden piiriin ja onko toimivista maksuttoman ehkäisyn käytännöistä ja keskitetyistä ehkäisyneuvoloista mahdollista pitää kiinni uudistuksen yhteydessä. Ylipäätään seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat jääneet vähälle huomiolle sote-uudistuksen ympärillä käydyissä keskusteluissa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten ehkäisypalvelut aiotaan järjestää sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa?  
Helsingissä 18.5.2017 
HannaSarkkinenvas
SatuHassivihr
Eeva-JohannaElorantasd
OutiAlanko-Kahiluotovihr
EvaBiaudetr
AilaPaloniemikesk
AnneliKiljunensd
TyttiTuppurainensd
KristaMikkonenvihr
Aino-KaisaPekonenvas
Anne-MariVirolainenkok
TimoHeinonenkok
UllaParviainenkesk
SunaKymäläinensd
TarjaFilatovsd
SannaLauslahtikok