Kirjallinen kysymys
KK
215
2017 vp
Hanna
Sarkkinen
vas
ym.
Kirjallinen kysymys ehkäisypalveluiden järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa
Eduskunnan puhemiehelle
Kokonaisvaltaisilla ja helposti saatavilla olevilla ehkäisypalveluilla voidaan vähentää huomattavasti raskaudenkeskeytyksiä ja sukupuolitauteja sekä parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.  
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Toistaiseksi palveluiden saatavauus vaihtelee suuresti kunnittain ja jopa kuntien sisällä. 
Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Korkea hankintahinta muodostaa kynnyksen erityisesti pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien käytölle, vaikka niiden ehkäisyteho on paras ja elinkaarikustannus matalin. Hinta muodostaa kynnyksen erityisesti nuorille ja pienituloisille naisille. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. 
Toimivista seksuaali- ja lisääntymispalveluista on hyviä esimerkkejä. Vantaalla kunta on keskittänyt ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalvelut neljään ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolaan, joissa asiointi on maksutonta. Kunta myös kustantaa ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisimen kertaluonteisena etuna kaikille, ja lisäksi raskaudenkeskeytyksen jälkeen ja päihdehuollon asiakkaille tarjotaan pitkäaikaisehkäisy maksuttomasti. Alle 20-vuotiaat saavat Vantaalla lisäksi yhdeksän kuukauden ehkäisyn veloituksetta. Myös kondomeja ja jälkiehkäisyä on saatavissa. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä vastuu ehkäisypalveluista siirtyy kunnilta maakunnille. Uudistus tarjoaa tilaisuuden levittää toimivat käytännöt maakunnallisiksi tai valtakunnallisiksi, mutta toisaalta uhkana on toimivien ja kustannustehokkaiden kuntakohtaisten käytäntöjen loppuminen ja palveluiden heikentyminen.  
Toistaiseksi on epäselvää, tulevatko ehkäisypalvelut maakunnan liikelaitoksen vastuulle vai valinnanvapauden piiriin ja onko toimivista maksuttoman ehkäisyn käytännöistä ja keskitetyistä ehkäisyneuvoloista mahdollista pitää kiinni uudistuksen yhteydessä. Ylipäätään seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat jääneet vähälle huomiolle sote-uudistuksen ympärillä käydyissä keskusteluissa.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten ehkäisypalvelut aiotaan järjestää sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa?  
Helsingissä 18.5.2017 
Hanna
Sarkkinen
vas
Satu
Hassi
vihr
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Eva
Biaudet
r
Aila
Paloniemi
kesk
Anneli
Kiljunen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Anne-Mari
Virolainen
kok
Timo
Heinonen
kok
Ulla
Parviainen
kesk
Suna
Kymäläinen
sd
Tarja
Filatov
sd
Sanna
Lauslahti
kok
Viimeksi julkaistu 19.5.2017 14.26