Viimeksi julkaistu 27.4.2022 11.27

Kirjallinen kysymys KK 215/2022 vp 
Hilkka Kemppi kesk ym. 
 
Kirjallinen kysymys luopuvan maatalousyrittäjän tukemisesta sukupolvenvaihdosten yhteydessä

Eduskunnan puhemiehelle

Maatilojen sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseksi on luotava uusia kannusteita. Maatilojen sukupolvenvaihdos tarkoittaa maatalousyritystoiminnan siirtämistä joko kokonaan tai osittain sitä jatkavalle taholle eli uudelle yrittäjälle tai yrittäjille. Suomalaisen maataloustuotannon jatkuvuuden turvaamisen kannalta on tärkeää, että riittävän monelle maatilalle löytyy uusi yrittäjä. Suomessa maatilojen sukupolvenvaihdoksia on pyritty edistämään muun muassa maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmän sekä nuorten viljelijöiden aloitustuen avulla.  

Maatilojen sukupolvenvaihdosten viivästyminen ja vähentyminen näkyvät jo tuottajien ikärakenteessa. Tällä hetkellä tuottajien keski-ikä Suomessa on 53 vuotta ja jokaista alle 35-vuotiasta tuottajaa kohden on neljä yli 60-vuotiasta tuottajaa. Oma vaikutuksensa on ollut myös maatalouden luopumistuen päättymisellä vuonna 2018 EU:n siirtymäkauden päätyttyä. Tämä on johtanut siihen, ettei tilasta luopuminen ole ollut enää kaikille taloudellisesti mahdollista.  

Maataloustuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan tilanpidosta luopuvien tilalle uusia nuoria yrittäjiä. Tämä mahdollistetaan tukemalla yritysten kannalta oikea-aikaisia sukupolvenvaihdoksia. Kun tilojen sukupolvenvaihdokset viivästyvät, riski tilojen lopettamiselle kasvaa. Ikääntyvät viljelijät myös lopettavat usein tilan kehittämisen ja investoinnit. Samaan aikaan taas potentiaalinen jatkaja ei pääse aloittamaan työtään. Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen ytimessä on toimeentulon turvaaminen sekä luopujalle että uudelle yrittäjälle. Myös tiedon siirto edelliseltä sukupolvelta aloittaville yrittäjille on tärkeää yritystoimintaa aloitettaessa.  

Nykyinen tukijärjestelmä tarvitsee rinnalleen erityisesti luopujalle suunnatun kannusteen. Tarvitsemme uuden välineen, jolla vauhditamme sukupolvenvaihdoksia tekemällä niistä myös laadullisesti parempia. CAP-valmistelun yhteydessä ehdotetun mentorimallin idealla toimiva "valmennuskorvaus" olisi ratkaisu tähän tilanteeseen. Malli sisältäisi luopujalle kertakorvauksen, joka turvaisi luopujan toimeentulon vähintään kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Korvaus sisältäisi myös velvoitteen valmentaa ja tukea uutta yrittäjää alkuun muun muassa hiljaista tietoa välittämällä. Kertakorvauksen suuruus tulisi määrittää yhdessä alan ammattilaisten kanssa.  

Sukupolvenvaihdosprosessien tukemisen ei jatkossa tulisi olla riippuvainen sukulaisuussuhteesta. Olisi myös syytä harkita, ettei uutta välinettä ja sitä myötä saatavaa luopumiskorvausta sidottaisi suoraan luopuvan yrittäjän ikään vaan esimerkiksi yrittäjävuosiin. Tällöin se tukisi maatilojen sukupolvenvaihdosten toteutumista oikea-aikaisemmin.  

Hallitusohjelmaan on kirjattuna, että ohjelmakauden valmistelussa luodaan väline edistämään maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Nyt on viimeinen hetki korjata tämä puute. Maatilojen sukupolvenvaihdosten tulee olla oikea-aikaisia.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ollaanko maatilojen sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseksi ja molempien osapuolten toimeentulon mahdollistamiseksi luomassa uutta välinettä,  
millä aikataululla tilojen sukupolvenvaihdoksia tukeva väline saadaan käyttöön ja 
voisiko valmennuskorvauksen kaltainen malli olla toimiva tapa puuttua sukupolvenvaihdosten viivästymiseen? 
Helsingissä 26.4.2022 
Hilkka Kemppi kesk 
 
Esko Kiviranta kesk 
 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
Pasi Kivisaari kesk 
 
Mikko Kärnä kesk 
 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
Mikko Kinnunen kesk 
 
Jenna Simula ps 
 
Hanna Kosonen kesk 
 
Janne Sankelo kok 
 
Anne Kalmari kesk 
 
Hannu Hoskonen kesk 
 
Petri Honkonen kesk 
 
Tuomas Kettunen kesk 
 
Ari Koponen ps 
 
Joonas Könttä kesk 
 
Jari Kinnunen kok 
 
Hanna Huttunen kesk 
 
Anders Norrback 
 
Juha Mäenpää ps 
 
Kaisa Juuso ps 
 
Jukka Mäkynen ps 
 
Sheikki Laakso ps 
 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
Ritva Elomaa ps 
 
Merja Kyllönen vas 
 
Matti Semi vas 
 
Raimo Piirainen sd