Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.32

Kirjallinen kysymys KK 216/2021 vp 
Leena Meri ps 
 
Kirjallinen kysymys tiedonsaantioikeudesta itseään koskevasta rikosasiasta

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa on tullut ilmi tapauksia, joissa henkilö on kuullut henkilöä itseään vastaan nostetusta syytteestä tai vireille tulleesta rikosilmoituksesta vasta toimittajalta tai median kautta.  

Esitutkintalain 9 §:ssä säädetään, että kun henkilöön kohdistetaan esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa. Pidän henkilön oikeusturvan kannalta ongelmallisena, että hän saa kuulla muualta, ja erityisesti julkisuuden kautta, että hänestä on tehty rikosilmoitus tai että häntä vastaan on nostettu syyte. On ongelmallista, että henkilö joutuu kommentoimaan medialle asiaa, josta ei ole edes tietoinen. Ei pidä olla niin, että media tai muut ulkopuoliset saavat tiedon rikosilmoituksesta tai syytteen nostamisesta ennen henkilöä itseään.  

Tiedonsaanti voidaan varmistaa esimerkiksi sähköisiä viestintävälineitä hyväksi käyttäen siten, että henkilö varmuudella saa tiedon ulkopuolisia nopeammin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri tiedostanut ongelman ja aiotaanko oikeusturvan parantamiseksi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta varmistetaan henkilön oikeus saada tieto itseään koskevasta rikosilmoituksesta tai syytteestä ennen mediaa tai muita ulkopuolisia tahoja? 
Helsingissä 9.4.2021 
Leena Meri ps