Viimeksi julkaistu 27.4.2022 13.09

Kirjallinen kysymys KK 216/2022 vp 
Noora Koponen vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys mielenterveyden kolmoiskriisiin vastaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Elämme mielenterveyden kolmoiskriisin aikaa. Nyt aikuistuva sukupolvi on kasvanut pandemiasta johtuvien rajoitustoimien, ilmastokriisin ja laajentuvan sodan  uhan  aikana.  Tänä poikkeuksellisena aikana kasvanut sukupolvi tarvitsee uudenlaisia toimia mielenterveytensä ja resilienssinsä turvaamiseksi. Resilienssillä tarkoitetaan kriisinsietokykyä eli mielenterveytemme kykyä joustaa ja sitten palautua ennalleen.  

Lasten ja nuorten mielenterveys on heikentynyt koko 2000-luvun ajan. Mielenterveyskriisi oli käsillä jo ennen pandemiaa. Huomattavaa on, että THL:n Finsote-tutkimuksen, kouluterveyskyselyn sekä korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tulokset näyttävät, että nuorten ja nuorten aikuisten psyykkinen oireilu on lisääntynyt korona-aikana. 

Ukrainan sodan syttyminen on kuitenkin haastanut mielenterveytemme kestokykyä taas aivan uudella tavalla. Allianssin kyselyn mukaan 65 % nuorista pelkää, että Ukrainan sota leviää Suomeen. Samaisessa kyselyssä 80 % nuorista kertoi turvallisuudentunteensa heikentyneen jonkin verran tai huomattavasti Venäjän hyökkäyksen ja siitä seuranneen kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä pahentuvaan mielenterveyskriisiin vastaamiseksi sekä kansalaisten kriisinsietokyvyn eheyttämiseksi? 
Helsingissä 27.4.2022 
Noora Koponen vihr 
 
Sofia Virta vihr