Viimeksi julkaistu 19.5.2017 15.11

Kirjallinen kysymys KK 218/2017 vp Kirjallinen kysymys työttömyysturvaa saavien mahdollisuudesta omaehtoiseen opiskeluun

IlmariNurminensd

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa on tullut esille tapaus, jossa työttömyysturvaa saava henkilö on aloittanut kouluttautumisen taksikuskin ammattiin iltaopintoina, joita oli määrä suorittaa arki-iltaisin klo 18—21 sekä viikonloppuisin. Kurssin hinta oli 500 euroa, jonka hakija oli valmistautunut kustantamaan itse. Tämä koulutus kuitenkin uhkasi lakkauttaa henkilön työttömyysturvan, jonka seurauksena henkilö perui osallistumisensa kurssille eikä lopulta päässyt kouluttautumaan toimeentulon epävarmuudesta koituneen huolen vuoksi. 

Omaehtoinen opiskelu voi olla työttömälle erityisen tärkeä väylä kohti työelämää sekä hyödyllistä tekemistä työttömyyden aikana. Kouluttautuminen voi lyhentää aikaa työelämän ulkopuolella, ja sillä voidaan pitää huoli osaamisen ylläpidosta. Ongelmana kuitenkin on, jos tämä opiskelu on esteenä henkilön toimeentulon ylläpitämiselle. Jos kouluttautumisen on mahdollista leikata henkilön työttömyysturvaa jopa sen tapahtuessa iltaisin ja viikonloppuisin, tekee järjestelmä omaehtoisesta opiskelusta monelle käytännössä mahdotonta. Varsinkin suurtyöttömyyden aikaan tämä on varsin kestämätön linja, joka pitää monet osaamisen kehittämisen ja työn ulkopuolella. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko iltaopiskelu este työttömyysturvan saamiselle ja 
aikooko hallitus helpottaa omaehtoisen opiskelun mahdollisuuksia suurtyöttömyyden aikaan? 
Helsingissä 18.5.2017 
IlmariNurminensd