Kirjallinen kysymys
KK
218
2019 vp
Mikko
Kärnä
kesk
Kirjallinen kysymys Euroopan unionin perussopimuksen 7. artiklan mukaisen sanktiomenettelyn käynnistämisestä Espanjaa kohtaan
Eduskunnan puhemiehelle
Espanjan korkein oikeus langetti 14.10.2019 Katalonian itsenäistymisäänestyksen järjestämisestä päättäneille poliitikoille kovat tuomiot. Katalonian varapresidentti Oriol Junqueras sai esimerkiksi 13 vuoden vankeusrangaistuksen ja Katalonian alueparlamentin puhemies Carme Forcadell 11,5 vuoden vankeusrangaistuksen.  
YK:n toimielimet ja eri ihmisoikeusjärjestöt ovat jo aiemmin todenneet, että katalaanijohtajat ovat olleet vangittuina poliittisista syistä. Nyt langetetut tuomiot ovat myös luonteeltaan selkeästi poliittisia. Meillä on siten Euroopan unionissa jäsenvaltio, jossa on poliittisia vankeja.  
Euroopan unionin perussopimuksen 7. artikla mahdollistaa ns. sanktiomenettelyn käynnistämisen sellaista unionin jäsenvaltiota kohtaan, joka loukkaa toiminnallaan unionin perusarvoja. Suomella on nyt EU:n puheenjohtajamaana erityinen vastuu varmistaa, että demokratia ja ihmisoikeudet toteutuvat unionin sisällä. Espanjan nyt langettamissa tuomioissa on kyse tuomioista demokratiaa vastaan. Ei ole millään tasolla hyväksyttävää, että Espanjassa voi joutua vankeuteen siitä, että toteuttaa äänestäjiltään saamaansa poliittista mandaattia rauhanomaisesti sekä demokraattisia keinoja käyttäen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Pitääkö hallitus Espanjan toimia Kataloniassa ja nyt langetettuja tuomioita unionin perusarvojen mukaisina ja 
mihin toimiin hallitus ryhtyy unionin perussopimuksen 7. artiklan mukaisen sanktiomenettelyn käynnistämiseksi Espanjaa kohtaan? 
Helsingissä 14.10.2019 
Mikko
Kärnä
kesk
Viimeksi julkaistu 14.10.2019 14.57