Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.17

Kirjallinen kysymys KK 218/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys suojamaskien käytön suosituksista ja hyödystä koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä ja kansalaisten mahdollisuudesta saada suojamaskeja käyttöönsä

Eduskunnan puhemiehelle

Suojamaskien ja hengityssuojainten käytöstä koronavirusepidemian aikana on oltu montaa eri mieltä. Tämä on hämmentävää, sillä kautta aikojen kasvomaskilla on ollut suuri merkitys ter-veydenhuollossa infektioita torjuttaessa. Maskilla on suojattu hoitajaa, mutta myös potilasta. Leikkaustoimenpiteissä kirurginmaski, suojavisiiri ja muu suojavarustautuminen ja erityinen aseptiikka ja steriili ympäristö on avaintekijöitä potilaan hoitamisessa. Hoitotyön kentällä muun muassa vanhustenhoidossa sairaalabakteerien ja erilaisten epidemioiden aikana esimerkiksi norovirusepidemian aikana, kukaan ei kyseenalaista suojavarusteden käyttöä. Kotihoidossa olevien potilaiden hoitajat ja omaishoitajat tietävät ja tuntevat kasvomaskin käytön merkityksen tilanteissa, joissa voi olla tartuntavaara. Näitä on muun muassa erilaiset haavahoidot ja antibiooteille resistenssit bakteerit.  

Aasialaiset koronaviruksen johtavat tutkijat suosittelevat, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset alkaisivat käyttämään maskia koronaviruksen takia. Kiinan tartuntatautien johtaja George Gaoa totesi tiedelehti Sciencen haastattelussa, että suurin virhe Yhdysvalloissa ja Euroopassa on, että ihmiset eivät käytä maskia. Virus tarttuu pisaroina ja lähikontaktissa. Pisarat näyttelevät tartunnassa tärkeää roolia. Maskia täytyy käyttää, koska puhuessa suusta tulee aina pisaroita, Gao sanoi haastattelussa (YLE 29.3.2020). SARS:ia tutkinut David Hui totesi, että on maalaisjärkeä käyttää maskia koronaviruksen kaltaisissa pandemioissa, koska tauti leviää pisaratartuntana. (Time 12.3.2020, YLE 29.3. 2020)  

Kasvomaskin käyttäminen koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä on jokaisen kansalaisen omassa päätöksessä. Suomessa vallitseva pidättyväinen linja ei anna ohjeita tai neuvoja asiaan. Toisaalta on ymmärrettävää, että ihmisten ei haluta ylireagoivan vaikkapa hamstraamalla kasvomaskeja tai muita suojavarusteita. Toisaalta niitä ei tällä hetkellä taida olla edes mistään saatavilla. Makeista on ollut pulaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla toimijoiden keskuudessa.  

THL ja STM on koronavirusepidemian aikana korostanut, että kasvomaski ei suojaa koronavirukselta vaan niistä saattaa olla päinvastaisia seurauksia. THL:N Mika Salminen sanoi tammikuussa 2020, että maskia asetellessaan tulee samalla kosketelleeksi kasvojaan eli myös kuljettaneeksi taudinaiheuttajia kasvojen alueelle. (THL terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, 27.1.2020 YLE) 

Erilaisia infektiota esiintyy eri määrä eri ikäkausina ja elämänvaiheissa. Runsaimmin infektioita on varhaisessa lapsuusvaiheessa ja uudestaan vanhemmalla iällä erityisesti yli 65-vuotiaiden iässä. Pikkulapsia infektioherkkyys johtuu muun muassa kehittymättömästä hankitusta immuniteetistä ja iäkkäillä on muita useammin infektioita, joihin osasyynä on immuniteetin luontainen heikkeneminen iän myötä. (Duodecim, Infektioherkkyys aikuisilla 5.11.2019) 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on hallituksen viimeisin saatu tieto liittyen suojamaskien käyttöön ja suosituksiin sekä maskien käytöstä saatuun hyötyyn koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä,  
kenelle kaikille suojamaskeja suositellaan, 
miten hallitus suhtautuu tutkijoiden viestiin siitä, että myös kansalaisten olisi hyvä käyttää suojamaskeja ja  
miten kansalaisten on mahdollisuus saada itselleen suojamaskeja, mikäli niin haluaa?  
Helsingissä 1.4.2020 
Arja Juvonen ps