Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.19

Kirjallinen kysymys KK 220/2016 vp 
Satu Hassi vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys rahankeräyslupien käsittelyn ruuhkautumisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Rahankeräyslupa-asioiden käsittely Poliisihallituksen arpajaishallinnossa on pahoin ruuhkautunut. Poliisin internetsivujen mukaan hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 5—6 kuukautta. Lupakäsittelyn ruuhkautuminen vaikeuttaa kansalaisjärjestöjen ponnisteluja varojen keräämiseksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja kehitysyhteistyön toimintaan. 

Erityisen vaikea tilanne on kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille, joiden valtionavusta on leikattu 43 prosenttia. Samaan aikaan hallitus edellyttää aikaisempaa korkeampaa omarahoitusta valtionavun saamisen ehtona. Siksi järjestöt ovat pyrkineet tehostamaan omatoimista varainhankintaansa. Rahankeräyslupien ruuhkautuminen kuitenkin jarruttaa tätä. Rahoituksen katkeaminen saattaisi järjestöt erittäin vaikeaan tilanteeseen ja pakottaisi leikkaamaan toimintaa vielä nykyistäkin radikaalimmin. Entistäkin useampi hyvin toimiva ja tuloksekas projekti jouduttaisiin lopettamaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta rahankeräyslupien käsittelyajat lyhenevät ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset eivät vaarannu? 
Helsingissä 14.4.2016 
Satu Hassi vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Johanna Karimäki vihr 
 
Touko Aalto vihr 
 
Emma Kari vihr 
 
Ozan Yanar vihr 
 
Heli Järvinen vihr 
 
Ville Niinistö vihr 
 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
Pekka Haavisto vihr