Kirjallinen kysymys
KK
220
2016 vp
Satu
Hassi
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys rahankeräyslupien käsittelyn ruuhkautumisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Rahankeräyslupa-asioiden käsittely Poliisihallituksen arpajaishallinnossa on pahoin ruuhkautunut. Poliisin internetsivujen mukaan hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 5—6 kuukautta. Lupakäsittelyn ruuhkautuminen vaikeuttaa kansalaisjärjestöjen ponnisteluja varojen keräämiseksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja kehitysyhteistyön toimintaan. 
Erityisen vaikea tilanne on kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille, joiden valtionavusta on leikattu 43 prosenttia. Samaan aikaan hallitus edellyttää aikaisempaa korkeampaa omarahoitusta valtionavun saamisen ehtona. Siksi järjestöt ovat pyrkineet tehostamaan omatoimista varainhankintaansa. Rahankeräyslupien ruuhkautuminen kuitenkin jarruttaa tätä. Rahoituksen katkeaminen saattaisi järjestöt erittäin vaikeaan tilanteeseen ja pakottaisi leikkaamaan toimintaa vielä nykyistäkin radikaalimmin. Entistäkin useampi hyvin toimiva ja tuloksekas projekti jouduttaisiin lopettamaan. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta rahankeräyslupien käsittelyajat lyhenevät ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset eivät vaarannu? 
Helsingissä 14.4.2016 
Satu
Hassi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Touko
Aalto
vihr
Emma
Kari
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 14.4.2016 17.04