Kirjallinen kysymys
KK
222
2016 vp
Jani
Mäkelä
ps
Kirjallinen kysymys vaaratiedotteiden kääntämisen aiheuttamista viivästyksistä
Eduskunnan puhemiehelle
Laki vaaratiedotteesta tuli voimaan vuonna 2013. Lain mukaan vaaratiedotteet välitetään aina suomeksi ja ruotsiksi kaikkialla Suomessa riippumatta väestön kielijakaumasta. 
Lappeenrannan Joutsenossa Etelä-Karjalassa syttyi 5.4.2016 uhkaava kemikaalihallin palo. Siitä laadittiin tunnin kuluessa suomenkielinen vaaratiedote, joka lähetettiin ensin Kuopion hätäkeskukseen ja sieltä Vaasan hätäkeskukseen käännettäväksi ruotsin kielelle.  
Ruotsinkielinen käännös vaaratiedotteesta saatiin yli puolen tunnin odotuksen jälkeen. Vaaratiedote palon levittämistä kaasuista saatiin televisioon ja radioon yli 90 minuuttia palon syttymisestä, kun lain vaatima käännös myös ruotsiksi oli valmistunut. 
Lappeenrannan väestöstä on ruotsinkielisiä 0,2 %. Joutsenon hallipalossa lähellä asuvien ihmisten varoittaminen myrkyllisistä palokaasuista myöhästyi pelkästään ruotsinkielisen käännöksen takia yli puoli tuntia. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millä tavoin ministeriö varmistaa, ettei vaaratiedotteiden kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle aiheutuva viivästys vaaranna uhka-alueella asuvien tai siellä muuten olevien ihmisten turvallisuutta ja 
millä keinoin aiotaan varmistaa, ettei vaaratiedotteen lähetys viivästy kääntämisen takia sellaisillakaan alueilla, joilla toista kotimaista kieltä puhuvia ei käytännössä ole lainkaan? 
Helsingissä 14.4.2016 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 15.4.2016 15:51