Kirjallinen kysymys
KK
222
2017 vp
Emma
Kari
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys kivunlievityksestä karjuporsaiden kastraatiossa uudessa eläinsuojelulaissa
Eduskunnan puhemiehelle
Karjuporsaiden kastraatio ilman kivunlievitystä on yksi merkittävä Suomen nykyisen eläintuotannon epäkohta, joka on mahdollista korjata uudessa eläinsuojelulaissa, jota juuri nyt valmistellaan. Vaikka suuret lihatalot edellyttävät tuottajilta kipulääkityksen käyttöä, se vaikuttaa vasta operaation jälkeen. Niinpä valtaosa karjuporsaista kastroidaan ilman operaation aikaista kivunlievitystä. 
Eläinsuojeluasetuksen mukaan Suomessa on sallittua "enintään seitsemän päivän ikäisen porsaan kastrointi avoimella leikkausmenetelmällä kudoksia repimättä siihen pätevän henkilön suorittamana". Kastroinnin suorittavan henkilön ei tarvitse olla eläinlääkäri toisin kuin yli seitsemän päivän ikäisen porsaan tapauksessa. Samoin asianmukainen anestesia tai kivunlievitys vaaditaan asetuksessa vain yli seitsemän päivän ikäiselle porsaalle. 
Kastraatio tuottaa porsaille kipua, joka havaitaan erityisesti porsaiden ääntelystä. Kastraatio on pyritty tyypillisesti toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa porsaan elämää, mutta eri-ikäisten porsaiden kastroinnissa ei ole havaittu selvää eroa kivun voimakkuudessa. Kastraatio aiheuttaa myös stressiä, jonka seurauksia ovat verenpaineen nousu, kehon energiavarastojen kuluminen ja heikentynyt ruoansulatus. 
Kirurgisen kastraation yhteydessä puudutus on Ruotsissa ollut porsaille pakollinen vuoden 2016 alusta saakka, ja Norjassa kivunlievitys on ollut käytössä vuodesta 2002. Osa toimenpiteeseen liittyvistä kuluista korvataan esimerkiksi Ruotsissa. Eurogroup for Animals -kattojärjestö ajaa EU:n laajuisella kampanjalla kivunlievitystä ja kirurgisesta kastraatiosta vaiheittaista luopumista. 
On kuitenkin pelkona, että edistyksellisen eläinsuojelulain sijaan Suomeen laaditaan jo kirjoitushetkellään vanhentunut laki, joka mahdollisesti jopa heikentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläinten suojelun tasoa. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Animalia vaativat, että uudessa eläinsuojelulaissa kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että uudessa eläinsuojelulaissa edellytetään aukottomasti kivunlievitystä tuotantoeläimille tehtävien tuskallisten toimenpiteiden yhteydessä, kuten esimerkiksi karjuporsaiden kastraatiossa? 
Helsingissä 23.5.2017 
Emma
Kari
vihr
Ritva
Elomaa
ps
Silvia
Modig
vas
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 23.5.2017 16:19