Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.30

Kirjallinen kysymys KK 228/2015 vp 
Petri Honkonen kesk 
 
Kirjallinen kysymys Kemera-järjestelmän viranomaismenettelyn toimivuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Uusi Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukainen tukijärjestelmä tuli voimaan 1.6.2015. Ensimmäiset uuden Kemera-järjestelmän mukaiset maksatukset tukia hakeneille metsänomistajille pääsevät alkamaan marraskuussa 2015. Tietojärjestelmäongelmien ja hallintomenettelyn vuoksi hakemusten käsittely on erittäin hidasta, eikä tuen hakeminen ja hakemuksen käsittely ole mahdollista sähköisesti. 

Uudessa järjestelmässä rahoitushakemus hankkeesta on tehtävä ennakkoon. Tämä koskee kaikkia työlajeja, myös metsän varhaishoitoa. Tämän jälkeen, jos hanke on hyväksytty, on tehtävä toteutusilmoitus, jossa ilmoitetaan omavalvontatietona toteutetun kohteen rahoituskelpoisuus toimivaltaiselle viranomaiselle eli Metsäkeskukselle. 

Metsäkeskus on ruuhkautunut pahoin uuden tukijärjestelmän mukaisten hakemusten käsittelystä, eikä hallinto- ja viranomaismenettely ole sujuvaa. Metsänomistajat ja metsäammattilaiset ovat kokeneet uuden lain mukaisen Kemera-tuen hakemismenettelyn monimutkaiseksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä Kemera-tuen haku- ja myöntämismenettelyn yksinkertaistamiseksi ja sähköistämiseksi? 
Helsingissä 9.10.2015 
Petri Honkonen kesk