Kirjallinen kysymys
KK
229
2015 vp
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Kirjallinen kysymys keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Hallitus on päättänyt poistaa keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen säästösyistä. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt asiasta selvityksen. Keliakialiitto on tehnyt selvitykseen vastineen, jossa kritisoidaan STM:n selvityksessä olevia asiavirheitä. 
Keliakialiitto mm. toteaa, että STM:n selvityksessä ruokavaliotuki on virheellisesti sekoitettu vammaistukeen. STM:n selvityksessä keliakia on myös rinnastettu allergiaan, vaikka se on autoimmuunisairaus. Selvityksessä myös väitetään, että keliakiaa sairastavan ruokavaliokustannukset eivät välttämättä nouse suuremmiksi verrattuna terveisiin, vaikka selvityksissä (mm. 2014) on osoitettu toisin. Keliakialiitto on löytänyt STM:n selvityksestä myös monia muita asiavirheitä. 
STM:n selvitys sisältää niin monia asiavirheitä, että voidaan väittää niiden vaikuttaneen päätöksentekoon. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin faktatietoihin perustuen keliakiakorvauksen lopettaminen on tehty, koska STM:n selvityksessä ja hallituksen perusteluissa on selkeitä virheitä ja 
aikooko hallitus selvittää asian uudelleen? 
Helsingissä 8.10.2015 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Viimeksi julkaistu 12.10.2015 12:00