Kirjallinen kysymys
KK
238
2015 vp
Markus
Lohi
kesk
Kirjallinen kysymys työttömyysturvalla opiskelusta avoimessa korkeakoulussa
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa on mahdollista suorittaa työttömyysetuudella omaehtoisia opintoja, mikäli opinnot parantavat yksilön työmarkkina-asemaa sekä mahdollisuutta työllistyä. TE-toimisto arvioi, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle. TE-toimisto antaa asiasta lausunnon työttömyysturvan maksajalle, Kelalle tai työttömyyskassalle. Kriteerinä työttömyysturvalla tuetulle omaehtoiselle opiskelulle on mm. vähintään 25 vuoden ikä. 
Esiin on tullut tilanteita, joissa nuori jää ilman opiskelupaikkaa mutta pääsee opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin päiväopiskelijana tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Työttömyyspäiväraha on kuitenkin evätty, koska opintopisteet ylittävät viisi opintopistettä/kk ja työvoimahallinto tulkitsee nuoren päätoimiseksi opiskelijaksi. Kela ei puolestaan myönnä opintotukea, koska kyseessä on avoimen ammattikorkeakoulun opinnot. Omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella estää puolestaan alle 25 vuoden ikä. 
Suomessa on korkea nuorisotyöttömyys. Elokuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 48 300, mikä on 4 500 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Hallitusohjelmassa luvataan aloittaa perustulokokeilu, kehittää nuorisotakuuta sekä poistaa turhaa byrokratiaa. Meillä ei ole varaa syrjäyttää yhtään nuorta pelkästään kankean järjestelmän vuoksi.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kukaan ei syrjäydy omaehtoiseen koulutukseen liittyvän byrokratian vuoksi, 
aikooko hallitus poistaa 25 vuoden ikärajan, joka koskee omaehtoista opiskelua työttömyysturvalla, 
aikooko hallitus sallia opintotukioikeuden nuorille avoimen korkeakoulun opiskelijoille ja 
onko mahdollista, että perustulokokeilu koskee nuoria avoimen korkeakoulun opiskelijoita? 
Helsingissä 13.10.2015 
Markus
Lohi
kesk
Viimeksi julkaistu 13.10.2015 11:58