Kirjallinen kysymys
KK
239
2017 vp
Satu
Taavitsainen
sd
Kirjallinen kysymys yleispalvelukirjeiden jakelusta Kaakon Viestinnän toimialueella 31.5.2017
Eduskunnan puhemiehelle
Uusi postilaki tullee voimaan kesäkuussa 2017. Lakiesityksessä ehdotetaan, että yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää varhaisjakelun jakeluverkkoa. Sellaisilla alueilla, joilla on tarjolla sanomalehtien varhaisjakeluverkko, laki antaa mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallii kolmipäiväisen jakelun.  
Kaakon Viestintä on myynyt varhaisjakeluliiketoimintansa Postille. Sanomalehtien varhaisjakelut Kaakon Viestinnän toimialueella Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa siirtyvät Postille 31.5.2017. Kauppa koskee Etelä-Saimaan, Itä-Savon, Kouvolan Sanomien, Kymen Sanomien ja Länsi-Savon varhaisjakelua. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko uuden postilain voimaantulon myötä entisen Kaakon Viestinnän toimialueella 5-päiväinen vai 3-päiväinen yleispalvelukirjeiden jakelu? 
Helsingissä 31.5.2017 
Satu
Taavitsainen
sd
Viimeksi julkaistu 31.5.2017 16:51