Kirjallinen kysymys
KK
24
2017 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys perheenyhdistämisen mahdollistamisesta käytännössä
Eduskunnan puhemiehelle
Te, ulkoasiainministeri Soini, vastasitte syyrialaisten ja irakilaisten perheenyhdistämistä koskevaan kirjalliseen kysymykseeni 9.1.2017, että selvitätte ulkoasiainministeriössä aktiivisesti irakilaisten ja syyrialaisten perheenyhdistämisprosessissa tarvittavien oleskelulupien hakemiseen liittyviä ongelmia ja pyritte löytämään toimivat ratkaisut prosessien uudistamiseksi ja ongelmata-pausten hoitamiseksi sujuvasti. 
Nyt parikymmentä perhettä onkin päässyt asioimaan Libanonissa. 
Helsingin Sanomat kuitenkin uutisoi 9.2.2017, kuinka ulkoasiainministeriönkin tiedossa on edelleen joukko syyrialaisia perheitä, jotka kärsivät Turkin viisumipolitiikan vuoksi, eikä Suomi ole yhdenvertaisesti mahdollistanut heidän perheenyhdistämisasiansa käsittelyä lähetystössä, jonne he pääsisivät. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten aiotte varmistaa, että asiaan löytyy kestävä ratkaisu, jotta kaikki syyrialaiset ja irakilaiset perheet saavat yhdenvertaisen mahdollisuuden asioida Libanonissa? 
Helsingissä 10.2.2017 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 10.2.2017 15:28