Kirjallinen kysymys
KK
24
2018 vp
Antti
Kurvinen
kesk
Kirjallinen kysymys koulukuljetuksista liukkailla keleillä ja teiden talvikunnossapidosta Etelä-Pohjanmaalla
Eduskunnan puhemiehelle
Teiden talvikunnossapito on tuottanut alkutalvesta 2017—2018 suurta huolta paitsi ammattiliikennöitsijöille ja muille teillä liikkujille myös erityisesti nyt huolestuneille vanhemmille, opettajille ja myös lapsille ja nuorille. Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on ollut useita tilanteita, joissa tiet ovat olleet niin huonossa kunnossa, että väylää ei yksinkertaisesti ole pystynyt käyttämään. Väylän ajettavuuden osalta on erityisesti tärkeä huomata, että raskas ammattiliikenne niin elinkeinoelämän kuljetuksissa kuin henkilöliikenteessäkin on vielä herkempi liukkaudelle. 
Erityisen suurta huolta ovat aiheuttaneet koulukuljetukset, joita ei ole voitu toteuttaa esimerkiksi liukkaan kelin vuoksi. Koululaisliikenteen linjojen lisäksi myös muu paikallisliikenne on ollut myöhässä tai reittiä ei ole yksikertaisesti pystytty ajamaan ollenkaan ennen kuin tiet ovat liikennöitävässä kunnossa. 
24.11.2017 koulukuljetuksia ei ole kyetty ajamaan Kauhavan kaupungin Alahärmässä. 1.12.2017 koulukuljetuksia jäi ajamatta Kauhavan kaupungin Kortesjärvellä. 25.1.2018 ajokunnottomia teitä ilmoitettiin Etelä-Pohjanmaalla olevan Hautalassa, Ylistarossa, Keski-Nurmossa, Ylijoella, Ylihärmässä, Alahärmässä, Kortesjärvellä ja Ilmajoella. Vastuulliset liikennöitsijät eivät luonnollisestikaan halua vaarantaa asiakkaiden tai henkilökuntansa turvallisuutta noissa vaarallisissa olosuhteissa. Koulukuljetusreiteillä, joita ei voida turvallisuussyistä ajaa, oppilaat ovat joutuneet jäämään kotiin ja siten olemaan poissa kouluopetuksesta. Tämä vaarantaa perusopetuslaissa säädettyä ja perustuslaissakin turvattua tasa-arvoista perusopetuksen toteutumista kaikille lapsille ja nuorille ja estää heidän oppivelvollisuutensa suorittamista. 
Koululaisliikenteen lisäksi jumissa ovat Etelä-Pohjanmaalla olleet monet raskaan ajoneuvon kuljetukset, jotka ovat päivittäin välttämättömiä maaseudulla, kuten maito- ja rehukuljetukset. Ellei teiden talvikunnossapitoon kiinnitetä vielä suurempaa huomiota mahdollisimman nopeasti, voi tapahtua vakavia onnettomuuksia. Läheltä piti -tilanteita on sattunut jo useita tänä talvena. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin aiotaan ryhtyä sellaisten tilanteiden ehkäisemiseksi, joissa lapsi tai nuori ei pysty liukkauden aiheuttaman koulukuljetusten peruuntumisen vuoksi osallistumaan perusopetuslain mukaiseen opetukseen, 
kenen vastuulla on, jos lapsen tai nuoren koulunkäynti estyy teiden liukkauden vuoksi ja  
mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä Etelä-Pohjanmaan maakunnan tiestön heikon talvikunnossapidon parantamiseksi? 
Helsingissä 9.2.2018 
Antti
Kurvinen
kesk
Viimeksi julkaistu 12.2.2018 13:38