Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.58

Kirjallinen kysymys KK 240/2016 vp 
Saara-Sofia Sirén kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys tuotteiden alkuperämerkinnöistä

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopassa on viime aikoina paljastunut tapauksia, joissa kuluttajatuotteiden alkuperätiedot eivät ole pitäneet paikkaansa. 

Saksassa paljastui, että myynnissä on ollut keinoturkissomisteisia vaatteita, joiden karva onkin ollut aitoa eläinkarvaa. Koska asia kävi ilmi tuotetestaussäätiön pistokokeissa, ei valheellisten merkintöjen yleisyydestä ole tarkkaa tietoa. Tämä koskee konkreettisesti jokaista suomalaista kuluttajaa. 

Tällaisessa tapauksessa turkis on hyvin suurella todennäköisyydellä peräisin maista, joissa eläimien olot ovat erityisen huonot ja epäeettiset. Tämä lisää asian merkittävyyttä, sillä moni kuluttaja välttää tietoisesti turkiksia juuri eläinten kohteluun liittyvien syiden vuoksi. Esimerkiksi Kiinassa aito supikoiran turkis voi olla keinoturkista edullisempaa. 

Ruotsissa paljastui laaja lihan alkuperään liittyvä huijaus, jossa ulkomaista lihaa oli myyty kotimaisena. Kalliimpaan kotimaiseen lihaan sekoitettiin edullisempaa ulkomaista, mutta tuotteen alkuperäksi merkittiin kuitenkin Ruotsi. Väärällä alkuperämerkinnällä myyminen tuotti kahdelle yritykselle satojen miljoonien kruunujen voitot. Suomessakin on keskusteltu siitä, miten esimerkiksi ravintolat kertovat lihan alkuperästä asiakkailleen.  

Kotimaista lihaa arvostetaan juuri puhtauden, turvallisuuden ja tuotanto-olojen vuoksi. EU:n ulkopuolella eläimiin laitetaan antibiootteja, vaikka varsinaista tarvetta ei olisikaan. Lääkkeiden jatkuva käyttö johtaa superbakteerien kehittymiseen. Joissain maissa tuotantoeläinten kasvua kiihdytetään hormoneilla. Lisäksi emme tiedä tarpeeksi tuotantoeläinten ja tehdastyöläisten kohtelusta. 

EU-lainsäädäntö määrittelee, mitä tuotteiden alkuperästä on kerrottava. Esimerkiksi tuotteiden eläinperäisistä osista on alkuperä lainsäädännön mukaan kerrottava. Virheellisistä tai harhaanjohtavista merkinnöistä ei kuitenkaan seuraa sanktiota.  

Kuluttajien tietoisuus vastuullisuudesta ja kiinnostus tuotteiden alkuperää kohtaan ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Ekologiset ja eettiset arvot näkyvät yhä useamman kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita ostamansa tuotteen koko elinkaaren vaikutuksista raaka-aineiden alkuperästä lähtien. On yhä tärkeämpää, että kuluttajilla on ostopäätöstä tehdessään oikeat ja riittävät tiedot tuotteessa käytettävistä raaka-aineista, osista ja niiden alkuperästä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa, että suomalaisilla kuluttajilla on oikeat tiedot ostamistaan tuotteista ja niiden alkuperästä, 
onko syytä epäillä, että Suomessa on myynnissä tuotteita, joiden tuotetiedoissa on vääriä, puutteellisia, virheellisiä tai valheellisia tietoja ja 
aikooko hallitus valmistella seuraamuksia tietoisista harhaanjohtavista merkinnöistä, joilla tavoitellaan taloudellista hyötyä? 
Helsingissä 22.4.2016 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
Kai Mykkänen kok 
 
Pauli Kiuru kok 
 
Anders Adlercreutz 
 
Satu Hassi vihr 
 
Riitta Myller sd 
 
Katja Taimela sd 
 
Nasima Razmyar sd 
 
Rami Lehto ps 
 
Tiina Elovaara ps 
 
Hanna Kosonen kesk 
 
Mikko Kärnä kesk 
 
Silvia Modig vas 
 
Ritva Elomaa ps