Kirjallinen kysymys
KK
240
2016 vp
Saara-Sofia
Sirén
kok
ym.
Kirjallinen kysymys tuotteiden alkuperämerkinnöistä
Eduskunnan puhemiehelle
Euroopassa on viime aikoina paljastunut tapauksia, joissa kuluttajatuotteiden alkuperätiedot eivät ole pitäneet paikkaansa. 
Saksassa paljastui, että myynnissä on ollut keinoturkissomisteisia vaatteita, joiden karva onkin ollut aitoa eläinkarvaa. Koska asia kävi ilmi tuotetestaussäätiön pistokokeissa, ei valheellisten merkintöjen yleisyydestä ole tarkkaa tietoa. Tämä koskee konkreettisesti jokaista suomalaista kuluttajaa. 
Tällaisessa tapauksessa turkis on hyvin suurella todennäköisyydellä peräisin maista, joissa eläimien olot ovat erityisen huonot ja epäeettiset. Tämä lisää asian merkittävyyttä, sillä moni kuluttaja välttää tietoisesti turkiksia juuri eläinten kohteluun liittyvien syiden vuoksi. Esimerkiksi Kiinassa aito supikoiran turkis voi olla keinoturkista edullisempaa. 
Ruotsissa paljastui laaja lihan alkuperään liittyvä huijaus, jossa ulkomaista lihaa oli myyty kotimaisena. Kalliimpaan kotimaiseen lihaan sekoitettiin edullisempaa ulkomaista, mutta tuotteen alkuperäksi merkittiin kuitenkin Ruotsi. Väärällä alkuperämerkinnällä myyminen tuotti kahdelle yritykselle satojen miljoonien kruunujen voitot. Suomessakin on keskusteltu siitä, miten esimerkiksi ravintolat kertovat lihan alkuperästä asiakkailleen.  
Kotimaista lihaa arvostetaan juuri puhtauden, turvallisuuden ja tuotanto-olojen vuoksi. EU:n ulkopuolella eläimiin laitetaan antibiootteja, vaikka varsinaista tarvetta ei olisikaan. Lääkkeiden jatkuva käyttö johtaa superbakteerien kehittymiseen. Joissain maissa tuotantoeläinten kasvua kiihdytetään hormoneilla. Lisäksi emme tiedä tarpeeksi tuotantoeläinten ja tehdastyöläisten kohtelusta. 
EU-lainsäädäntö määrittelee, mitä tuotteiden alkuperästä on kerrottava. Esimerkiksi tuotteiden eläinperäisistä osista on alkuperä lainsäädännön mukaan kerrottava. Virheellisistä tai harhaanjohtavista merkinnöistä ei kuitenkaan seuraa sanktiota.  
Kuluttajien tietoisuus vastuullisuudesta ja kiinnostus tuotteiden alkuperää kohtaan ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Ekologiset ja eettiset arvot näkyvät yhä useamman kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita ostamansa tuotteen koko elinkaaren vaikutuksista raaka-aineiden alkuperästä lähtien. On yhä tärkeämpää, että kuluttajilla on ostopäätöstä tehdessään oikeat ja riittävät tiedot tuotteessa käytettävistä raaka-aineista, osista ja niiden alkuperästä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että suomalaisilla kuluttajilla on oikeat tiedot ostamistaan tuotteista ja niiden alkuperästä, 
onko syytä epäillä, että Suomessa on myynnissä tuotteita, joiden tuotetiedoissa on vääriä, puutteellisia, virheellisiä tai valheellisia tietoja ja 
aikooko hallitus valmistella seuraamuksia tietoisista harhaanjohtavista merkinnöistä, joilla tavoitellaan taloudellista hyötyä? 
Helsingissä 22.4.2016 
Saara-Sofia
Sirén
kok
Kai
Mykkänen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Anders
Adlercreutz
r
Satu
Hassi
vihr
Riitta
Myller
sd
Katja
Taimela
sd
Nasima
Razmyar
sd
Rami
Lehto
ps
Tiina
Elovaara
ps
Hanna
Kosonen
kesk
Mikko
Kärnä
kesk
Silvia
Modig
vas
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 22.4.2016 15.43