Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.52

Kirjallinen kysymys KK 240/2017 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys sikojen ulkotarhauksen kieltämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Maa- ja metsätalousministeriössä on vireillä asetus, joka kieltäisi sikojen ulkotarhaamisen Suomessa. Kieltoesitystä perustellaan afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisuhalla. Asetusluonnoksen mukaan sikoja, joita varten ei ole sisätiloja, voisi edelleen tarhata ulkona. Tämä koskee lähinnä ulkona tarhattavia villi- ja villasikoja. Tällöin tarhoissa pitää asetusluonnoksen mukaan olla kaksi sisäkkäistä aitausta tai vaihtoehtoisesti yksi aita, joka on varmistettu molemmilta puolilta sähkölangoin.  

Lausuntokierrokselle on lähtenyt myös asetus siitä, että villi- ja villasikatarhojen suoja-aitojen rakentamista voitaisiin tukea avustuksin. Aitaamisen tarkoituksena on estää kaikki kontaktit luonnonvaraisten ja tarhattujen villisikojen välillä ja pitää näin afrikkalainen sikarutto loitolla. 

Sikojen hyvinvointiin ja lihan laatuun merkittävästi vaikuttava ja sikatiloilla parhaillaan yleistyvä sikojen vapaa ulkotarhaaminen on tärkeää. Ulkotarhauksen on todettu vähentävän esimerkiksi sikojen käytöshäiriöitä ja aggressiivisuutta. Sioille ulkoilumahdollisuus on merkittävä hyvinvointitekijä. Tuotantoeläinten hyvinvointi ei tarkoita ainoastaan sitä, että eläin on ravittu eikä sillä ole sairauksia. Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti se, että eläin voi harjoittaa lajilleen tyypillistä käyttäytymistä. Sikojen kohdalla se tarkoittaa muun muassa raittiissa ilmassa ulkoilua ja maan tonkimista. 

Suunnitteilla oleva sikojen ulkotarhauskielto hankaloittaisi sikojen hyvinvoinnin lisäksi ulkotarhaukseen investoineiden yritysten elinkeinotoimintaa. Maatalousyrittäjät, jotka ovat tiloillaan panostaneet sikojen hyvinvointiin sekä samalla lihan laatuun ja makuun, ovat vaarassa menettää tärkeän kilpailuvalttinsa.  

Ulkotarhaamisen kieltäminen olisi myös hukattu mahdollisuus kotieläintalouden ja ruokakulttuurin kehittämisen kannalta. Samalla suljettaisiin portti esimerkiksi suurilta Euroopan ja varsinkin Britannian eettisen lihan markkinoilta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin kumotakseen aikeensa asetuksesta, joka kieltää sikojen hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavan ulkoilumahdollisuuden, 
miten hallitus perustelee aikeensa  kieltää nykyaikainen ja eläinten  hyvinvoinnin huomioonottava ja korkealaatuinen sikatalouden harjoittaminen, johon kuuluu sikojen ulkotarhaus, 
aikooko hallitus korjata asetusmuutosta siten, että aitauksiin liittyvän säädännön tiukentamista sovelletaan kaikkiin sikatiloihin tasa-arvoisesti ja siten, että ulkotarhaaminen on jatkossakin mahdollista kaikilla tiloilla, joissa käytössä on kaksi sisäkkäistä aitausta tai vaihtoehtoisesti yksi aita, joka on varmistettu molemmilta puolilta sähkölangoin? 
Helsingissä 31.5.2017 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Johanna Karimäki vihr