Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.22

Kirjallinen kysymys KK 243/2016 vp 
Tarja Filatov sd ym. 
 
Kirjallinen kysymys tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen tulevaisuuden kannalta on keskeistä, että työllisyysaste nousee ja työurat pitenevät, koska vain vahvemman työllisyyden oloissa pystymme rahoittamaan hyvinvointipalvelut. Tavoitteena toteutumisen kannalta ihmisten työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen on avainasemassa. 

Yksi maan hallituksen kärkihankkeista on hyvinvointi ja terveys. Hyvien tavoitteiden rinnalla kaihertaa huoli, koska hallitus tekee samaan aikaan säästöjä, jotka uhkaavat kasautua pienituloisille ja sairaille. 

Leikkaukset heikentävät haavoittuvien ryhmien, kuten sairaiden, vammaisten ja iäkkäiden ihmisten, tilannetta. Pitkäaikaissairaat, kuten reumaan sairastuneet, tarvitsevat paljon julkisia terveydenhuoltopalveluja sekä matka- ja lääkekorvauksia. Näissä kaikissa asiakkaan kustannukset nousivat vuoden alussa.  

Hallituksen suunnitelmissa on ottaa tarkasteluun terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräajat. Määräaikojen pidentäminen heikentäisi sairastavien tilannetta ja nostaisi sitä kautta sairastamiskustannuksia.  

Kuntoutuksella on merkittävä rooli tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa.  

Suomessa tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat 1/3 sairauspäivärahakausista. Ne ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Viidennes työssä käyvistä sairastaa jotain tuki- ja liikuntaelinsairautta, eläkeläisistä joka kolmas. Lääkinnällinen kuntoutus on tärkeä osa hoitoa. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja vahvistetaan ihmisen työ- ja toimintakykyä.  

Laadukas lääkinnällinen kuntoutus vähentää merkittävästi tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 3—4 miljardia euroa.  

Kunnat vastaavat lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuntoutuksessa eivät toteudu tällä hetkellä, koska osa kunnista ei tuota tarpeeksi kuntoutusta. Vaikka kuntoutuksen vaikuttavuudesta on näyttöä, siihen ei suunnata tarpeeksi resursseja.  

Inhimillisesti ja taloudellisesti ajatellen on ensiarvoisen tärkeää pitää hyvää huolta ihmisten työ- ja toimintakyvystä. Kuntoutuksella on merkitystä sekä liikuntakyvyn ylläpitämisessä että kivun hallinnassa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa riittävän ja hyvän elämän turvaavan kuntoutuksen tuki- ja liikuntaelinsairaille ja 
miten hallitus varmistaa, että sen suunnittelemat sosiaali- ja terveyspuolen maksukorotukset ja säästöt eivät kasaudu terveyttä heikentävästi samoille ihmisille? 
Helsingissä 22.4.2016 
Tarja Filatov sd 
 
Anneli Kiljunen sd 
 
Tuula Haatainen sd 
 
Kristiina Salonen sd