Kirjallinen kysymys
KK
243
2019 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Kirjallinen kysymys ajoharjoitteluratojen merkityksestä liikenneturvallisuudelle
Eduskunnan puhemiehelle
1.7.2018 voimaan tullut ajokorttilain muutos vähensi liukasrataopetusta merkittävän paljon. Muutoksen myötä liukasrata-ajo on mahdollista myös simulaattorilla tai muulla siihen soveltuvalla alueella. Ajokorttilain mukaan auton B-luokan ajokorttia suorittavan on ennen kuljettajantutkintoa saatava koulutus, jolla lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen. Koulutuksessa on vahvistettava valmiuksia tunnistaa liikenteen vaaratilanteita. Koulutukseen on sisällytettävä opetusta pimeällä ja liukkaalla ajamiseen liittyvien erityispiirteiden ja riskien tunnistamisesta, kuten tienpinnan liukkauden vaikutuksesta ajoneuvon hallintaan. 
Lakiesityksestä annetut lausunnot edellyttivät  liikenneturvallisuutta.  Kuitenkin  lakiin  tuli kirjaus, joka mahdollistaa liukasrata-ajon korvaamisen simulaattorilla. Suomessa käytössä olevat simulaattorit eivät kuitenkaan ominaisuuksiltaan anna oikeaa tuntumaa liukkaalla ajamisesta. Ajorataharjoittelun vahvuus on siinä, että se tarjoaa todenmukaisen tuntuman ajoneuvon käyttäytymiseen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Suomessa on noin 30 ympärivuotista liukasrataa. Lakimuutos uhkaa johtaa vähitellen kokonaan näiden ratojen sulkemiseen, mikä olisi Suomen sääolosuhteissa huono kehityssuunta. Ajoharjoitteluratoja ylläpitävät yhteisöt ovat olleet huolissaan aikoinaan vaaditun rataverkoston alasajosta. Riskientunnistamisosaamisen kehittäminen on kansainvälisesti tunnustettu tehokas keino kuljettajien onnettomuusalttiuden vähentämisessä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Ymmärtääkö hallitus ajoharjoitteluratojen merkityksen liikenneturvallisuudelle ja  
millä toimenpiteillä varmistetaan, että ajo-oppilaat saavat todenmukaista harjoittelua liukkaalla ajamisesta ja että ajoharjoittelurataverkosto säilyy riittävänä? 
Helsingissä 22.10.2019 
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 10.40