Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.00

Kirjallinen kysymys KK 245/2017 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys turkiseläinten hyvinvoinnin edistämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Vuonna 2013 eduskunta käsitteli turkistarhausta koskevaa kansalaisaloitetta, ja tuolloin eduskunta äänesti sellaisen mietinnön puolesta, jossa selvästi korostettiin asioita, joita turkiseläinten hyvinvoinnissa tulee muuttaa. Mietinnössä mainittiin muun muassa eläinten parempi virikkeellistäminen ja monimuotoisemmat elintilat. Lisäksi mietinnössä otettiin kantaa tarhoilla vuosia elävien siitoseläinten hyvinvointiin ja sellaisten eläinten jalostukseen, joilla on vakavasti taipuneet jalat. 

Turkiseläinten olosuhteiden parantaminen mietinnön viitoittamalla tavalla ei ole kuitenkaan käytännön tasolla edennyt toivotulla tavalla. Kansalaisaloitteen käsittelyn jälkeen turkiseläinten suojelua koskevaa asetusta alettiin uudistaa, mutta tämä työ ei koskaan tullut valmiiksi. Maa- ja metsätalousvaliokunnan vuonna 2013 laatiman mietinnön mukaiset turkiseläinten hyvinvointia koskevat parannukset eivät ole näin ollen toteutuneet.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta eduskunnan vuonna 2013 puoltamat turkiseläinten hyvinvointia edistävät toimenpiteet toteutuvat? 
Helsingissä 2.6.2017 
Ritva Elomaa ps 
 
Emma Kari vihr 
 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
Anne Louhelainen ps 
 
Johanna Karimäki vihr 
 
Leena Meri ps 
 
Arja Juvonen ps 
 
Veera Ruoho ps