Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.57

Kirjallinen kysymys KK 247/2019 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys polkupyörien turvallisuusvelvoitteesta

Eduskunnan puhemiehelle

Vuosittain lähes 700 pyöräilijää loukkaantuu ja 23 menehtyy. Vakavasti loukkaantuneita on vuosittain yli 200. Tilastot eivät kata kaikkia onnettomuuksia, ja loukkaantuneiden määrä voi olla huomattavasti suurempi. 

Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueiden risteyksissä, ja toisena osapuolena on auto. Erilaiset näköesteet aiheuttavat suurimman osan onnettomuuksista. Suomessa pitkä pimeä aika on erityisen suuri riskitekijä onnettomuuksille. Esimerkiksi Kuopion ja Joensuun ruutukaava-alueilla vaaratilanteita syntyy, kun pyöräilijät ajavat suurella nopeudella jalkakäytäviä pitkin risteävien katujen yli autoilijoista välittämättä, jolloin autoilijoiden on tilanteissa mahdoton havaita pyöräilijöitä. 

Lain mukaan pyörässä tulee olla hämärän ja pimeän aikaan ajettaessa valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Polkupyöräilijöitä ei kuitenkaan valvota samalla tavalla kuin esimerkiksi autoilijoita, ja moni ajaa ilman tarpeellisia suojia ja välineitä. Autoille, moottoripyöräilijöille ja mopoilijoille valot kuuluvat ajoneuvon vakiovarustukseen, mutta pyöräilijät joutuvat itse ostamaan valaisimensa. Vaikka kertaostoksen hinta ei ole suuri, jää se monelta tekemättä. Pimeänä ajavat pyöräilijät vaarantavat paitsi omansa myös muun liikenteen turvallisuuden. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että pyöräilyonnettomuuksilta voidaan välttyä ja pyöriin saadaan asianmukaiset valaisimet? 
Helsingissä 23.10.2019 
Jussi Wihonen ps