Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.36

Kirjallinen kysymys KK 253/2017 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys Postin palvelukeskuksen perustamisen omistajaohjauksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Valtionyhtiö Posti kuulemani mukaan suunnittelee palvelukeskuksen perustamista ja sen myötä 314 työpaikan siirtämistä Viroon vuoteen 2020 mennessä. Siirto koskisi taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietotekniikan työpaikkoja. Tiettävästi Posti jo neuvottelee vuokrasopimuksesta Tallinnassa. 

Suomen menestyminen ja valtiontalouden tasapainoon saaminen on riippuvaista työtä tekevien maksamista verotuloista valtiolle ja kunnille. Kaikessa toiminnassa punaisen langan tulisi olla työpaikat Suomessa, erityisesti valtionyhtiöissä. 

Yhteiskunnan saama kokonaishyöty saatuina verotuloina ja työttömyysmenojen vähentymisenä on varmasti suurempi kannattavuuden mittari kuin Postin säästöt ja sen maksamat osingot. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko omistajaohjauksesta vastaava ministeri tietoinen Postin suunnitelmista siirtää Viroon satoja työpaikkoja, 
onko valtio omistajana antanut luvan työpaikkojen ulkoistamiselle Suomesta ja 
aikooko omistajaohjausministeri ohjata Postia toimimaan niin, että sen tulee työllistää ihmisiä Suomessa eikä siirtää työpaikkoja Suomesta pois? 
Helsingissä 6.6.2017 
Satu Taavitsainen sd