Kirjallinen kysymys
KK
253
2018 vp
Sami
Savio
ps
Kirjallinen kysymys alaikäisen henkilön Omakanta-palvelun terveystietojen näkyvyydestä huoltajille
Eduskunnan puhemiehelle
Valtakunnalliseen Omakanta-verkkopalveluun (omakanta.fi) on tallennettu merkittävä määrä kansalaisten terveystietoja. Kansalaiset voivat tutkia omia tietojaan kirjautumalla sähköisesti Omakanta-järjestelmään, mikä on helpottanut selvästi muun muassa reseptien uusimista. 
Huoltajien mahdollisuuksia tarkastella lastensa terveystietoja on kuitenkin merkittävästi rajoitettu. Alaikäisen lapsen huoltaja näkee Omakannasta alle 10-vuotiaan lapsen terveystiedot, mikäli ne on tallennettu palveluun. Alle 10-vuotiaan lapsen huoltaja voi myös tarkastella huollettavansa sähköisiä reseptejä sekä pyytää palvelun kautta niiden uusimista. Lisäksi hän voi kuitata Potilastiedon arkistoa koskevan informaation saaduksi sekä antaa suostumuksen lapsen puolesta. Kymmenen vuotta täyttäneiden lasten osalta tällaista mahdollisuutta ei lähtökohtaisesti ole, mikä hankaloittaa merkittävästi esimerkiksi reseptien uusimista. 
Kymmenvuotias ja hieman tätä vanhempikin lapsi on monella tavoin hyvin riippuvainen huoltajistaan, mikä korostuu erityisesti lapsen terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Omakanta-palvelun käyttöön liittyviä ikärajoja tarkasteltaessa olisi syytä huomioida myös se, ettei alaikäisellä lapsella ole normaalisti käytettävissään verkkopankkitunnuksia, joilla hän voisi oma-aloitteisesti kirjautua Omakanta-järjestelmään. 
Käytännön kannalta voisikin olla perusteltua, että huoltajalla olisi automaattinen mahdollisuus nähdä lapsensa terveystiedot vähintään 15 ikävuoteen asti. Ikäraja voisi olla myös mainittua korkeampi, mahdollisesti jopa 17 vuotta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus selvittää lapsen terveystietojen näkyvyyteen liittyvien ikärajojen nostamista Omakanta-tietojärjestelmässä esimerkiksi siten, että lapsen huoltajalla on jatkossa mahdollisuus tarkastella lapsen terveystietoja siihen asti, kun lapsi täyttää 15 vuotta?  
Helsingissä 12.6.2018 
Sami
Savio
ps
Viimeksi julkaistu 12.6.2018 15.30