Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.00

Kirjallinen kysymys KK 256/2017 vp 
Krista Mikkonen vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijan työoikeudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työ on keskeinen asia. Maahanmuuttajien työllisyysaste on koko väestöä matalampi, mutta mitä pitempään maassa oleilee, sitä korkeammaksi se nousee. Kotoutumisen nopeuttamisen, turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että työllistyminen saadaan käyntiin mahdollisimman pian maahan saapumisen jälkeen. Sekä yksittäinen maahanmuuttaja että koko Suomi tarvitsevat työtä. 

Ulkomaalaislain 79 §:n mukaan  

Ulkomaalaisella on kansainvälistä suojelua haettuaan oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa 1) kun hänellä on 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja ja hän on oleskellut maassa kolme kuukautta; 2) kun hän on oleskellut maassa kuusi kuukautta. 

Tämän perusteella turvapaikkaa hakenut henkilö voi turvapaikkaprosessin vielä ollessa kesken tehdä ansiotyötä joko kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua maahantulostaan riippuen siitä, onko hänellä voimassa oleva matkustusasiakirja. 

Maahanmuuttoviraston nettisivuilla http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/tyonteko-oikeus kuitenkin ohjeistetaan näin: 

Turvapaikanhakijana saat tehdä ansiotyötä (työtä, josta maksetaan palkkaa) joko kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet hakenut turvapaikkaa. 

Lain perusteella määräaika on laskettava maassa oleskelun alkamisesta, ei turvapaikkahakemuksen jättämisestä. Maahanmuuttoviraston linjaus on ristiriidassa lain kanssa silloin, jos turvapaikkahakemusta ei jätetä heti maahantulon yhteydessä taikka jos turvapaikanhakija jättää uuden hakemuksen. Turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja työllisyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Maahanmuuttoviraston ohjeistus on lain mukaista, sillä Maahanmuuttovirasto on monen turvapaikanhakijan pääasiallinen tai jopa ainoa tiedonlähde omista oikeuksistaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että Maahanmuuttovirasto soveltaa ulkomaalaislakia oikein turvapaikanhakijan työoikeuden suhteen?  
Helsingissä 7.6.2017 
Krista Mikkonen vihr 
 
Olli-Poika Parviainen vihr