Kirjallinen kysymys
KK
26
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Kirjallinen kysymys vauvojen ravistelun ja pahoinpitelyn ennaltaehkäisystä ja ravistelutapausten tilastoinnista ja selvittämisestä Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) blogissa kirjoitettiin vuonna 2017, että Suomessa tulee vuosittain esille noin 10—15 tapausta, joissa vauvan vammojen uskotaan johtuvan ravistelusta. THL:n blogin mukaan heille on tullut neuvoloista vuonna 2017 tietoa siitä, että vauvojen ravistelu olisi lisääntynyt, mutta THL toteaa myös, että tieto ei perustu tilastoihin.  
Ravistellun vauvan oireyhtymällä (shaken baby syndrome) tarkoitetaan oireita, vammoja ja löydöksiä, joita vauvan voimakas ravistelu aiheuttaa aivojen, silmien ja mahdollisesti kaularangan alueelle. Vauva on myös saatettu ravistelun jälkeen laskea kovakouraisesti iskemällä alustalle, josta seurauksena on voinut tulla kallonmurtuma. Ravistellun vauvan oireet voivat vaihdella hyvin lievistä vakaviin, ja pahimmassa tapauksessa lapsi menehtyy. Ravistelu voi aiheuttaa vauvalle akuuttien ongelmien lisäksi pitkäaikaisia ja vakavia seurauksia.Vauvan ravistelu on pahoinpitelyä, joka tulisi kyetä selvittämään heti sen tapahduttua moniammatillisesti ja perinpohjaisesti. Ravistelun ennaltaehkäisyyn ja tietoisuuden lisäämiseen sen vaarallisuudesta ja vakavuudesta tulisi kiinnittää erityistä huomiota. (Terveyskirjasto.fi. Katsaus: Satu Kivitie-Kallio & Sarimari Turpola.) 
Julkisuuteen nousee ajoittain tapauksia, joissa epäillään vauvan joutuneen ravistelun kohteeksi. Tarkkaa tietoa ravistelun kohteeksi joutuneista lapsista ei kuitenkaan ole. Lasten pahoinpitely on äärettömän vakava asia Suomessa ja vauvan ravistelu yhtenä pahoinpitelyn muotona myös pahimmillaan pimentoon jäävä asia. Tilastotietoa vauvojen ravistelun määrästä näin yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa olisi kuitenkin tärkeä saada.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä vauvojen ravistelun ja pahoinpitelyn ennalta ehkäisemiseksi sekä ravistelutapausten määrien tilastoimiseksi ja selvittämiseksi ja 
näkeekö hallitus THL:n tavoin, että vauvojen ravistelutapaukset ovat Suomessa lisääntyneet entisestään?  
Helsingissä 13.2.2017 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 13.2.2018 16:25