Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.19

Kirjallinen kysymys KK 261/2020 vp 
Timo Heinonen kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys luovan alan tukipaketista

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus ilmoitti torstaina 12.3., että yli 500 hengen konsertit ja tapahtumat kielletään. Tämän jälkeen rajoitusta on laajennettu koskemaan lähes kaikkia yli 10 hengen kokoontumisia. Toimet ovat olleet välttämättömiä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi, mutta ne ovat osuneet vakavasti monen suomalaisen elinkeinoon.  

Luova ala on merkittävä työllistäjä Suomessa (yli 3 % BKT:stä) ja yksi ensimmäisistä aloista, johon koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet osuivat. Konserteista saatavista tuloista on tullut luovalla alalla yksi merkittävimmistä tulonlähteistä, kun levymyynti on vuosien varrella vähentynyt. Elävä musiikki vastaa noin puolta musiikkialan kokonaisarvosta ja yksityinen osuus tästä oli euromäärältään 272,4 miljoonaa vuonna 2018. Musiikkialalla on jo pyritty paikkaamaan konserttien menetettyjä tuloja muilla keinoin. Ala on vedonnut muun muassa Yleisradioon, että se soittaisi kotimaisia kappaleita aiempaa enemmän, jotta tekijät saisivat tuloja tekijänoikeuskorvauksien kautta. Yle onkin luvannut nostaa kotimaisen musiikin määrää radiokanavillaan, mutta tämä ei kuitenkaan onnistu korvaamaan konserteista menetettyä tuloa. 

Kevään ja pitkälti myös koko kesän myydyt konsertit on jouduttu perumaan viranomaispäätöksen vuoksi ja rahat palauttamaan asiakkaille. Tämänhetkisten rahoituskeinojen, Business Finlandin tai Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kautta allokoidut rahat eivät kuitenkaan auta riittävästi luovan alan haasteisiin. Muun muassa Taiken kautta jaettavat avustukset on tarkoitettu vain ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille; rahaa ei siis saa, jos luovan alan toimija toimii yrittäjänä toiminimellä tai yrityksen kautta. Monella yrittäjällä on ollut keskeytysvakuutus, mutta esimerkiksi kokoontumisrajoituksia koskevia vahinkoja ei ole korvausehdoissa ja täten vakuutuksesta ei tässä tilanteessa ole hyötyä.  

Katekorvaus aiemmin myytyjen lipputulojen perusteella olisikin toimivampi mahdollisuus luovan alan ahdingon helpottamiseen. Katekorvauspaketin suuruus olisi noin 40 miljoonaa euroa, jos elokuulle sovitut ja sinne jo siirretyt konsertit pystytään järjestämään suunnitellusti. Summa koostuu alan alustavista arvioista viranomaispäätöksestä johtuvista tulonmenetyksistä kevään ja kesän osalta. Katekorvauspaketin avulla luovan alan toimijoiden toimeentulo voidaan varmistaa, ja mm. ääni- ja valotekniikan, artistien ja yhtyeiden tulevaisuutta turvata. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis tukemaan luovaa alaa toimivalla ja oikeasuhtaisella tukipaketilla ja  
tuleeko hallitus esittämään konkreettista 40 miljoonan euron tukipakettia luovan alan ahdingon helpottamiseksi?  
Helsingissä 7.4.2020 
Timo Heinonen kok 
 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
Ville Kaunisto kok 
 
Mia Laiho kok 
 
Pia Kauma kok 
 
Arto Satonen kok 
 
Sinuhe Wallinheimo kok 
 
Sari Multala kok 
 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
Heikki Vestman kok 
 
Markku Eestilä kok 
 
Ritva Elomaa ps 
 
Heikki Autto kok 
 
Jukka Kopra kok 
 
Pauli Kiuru kok 
 
Kari Tolvanen kok 
 
Paula Risikko kok 
 
Matias Marttinen kok 
 
Anne-Mari Virolainen kok 
 
Sofia Vikman kok 
 
Antero Laukkanen kd 
 
Sari Sarkomaa kok