Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.31

Kirjallinen kysymys KK 263/2015 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden lapsiavioliitoista

Eduskunnan puhemiehelle

Lapsiavioliitot rikkovat useita kansainvälisiä sopimuksia. On useita maita, joissa tytöt saavat harvoin päättää omasta elämästään, kuten avioliitosta tai raskaudesta. Lähi-Idässä useat tytöt joutuvat lapsimorsiamiksi. Meidän suomalaisten näkökulmasta, kun 12-vuotias tyttö on keski-ikäisen miehen kanssa, se ei ole avioliitto, vaan se on hyväksikäyttöä. Myös pakolaisleireiltä saadut tiedot viittaavat siihen, että yhä useammat tytöt naitetaan todella nuorina. 

Emme voi Suomessa hyväksyä sitä, että nuoria tyttöjä oleskelee turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa huomattavasti vanhempien "kumppaniensa" kanssa. Suomen tulee suojella näitä tyttöjä ja ottaa heidät turvaan. Tässä asiassa on selkeästi osoitettava, että on moraalisia ja eettisiä asioita, joita ei Euroopassa hyväksytä ja on nopeasti muutettava Suomen lainsäädäntöä, mikäli se ei ole ajan tasalla.  

Ajantasainen laki myös vähentäisi niiden turvapaikanhakijoiden hakeutumista Suomeen, joiden morsiamet ovat nuoria orja/ostovaimoja. Joissain tapauksissa liittoja on myös solmittu teknisesti esim. perheenyhdistämisen ja paremman elintason toivossa.  

Avioliittoon pakottamista ja lapsiavioliittoja tapahtuu myös Suomessa. Maahanmuuttajanaisia ja -lapsia tukevan Monika Naiset ry:n ja Ihmisoikeusliiton tietojen mukaan ilmiö on yleistynyt viime vuosina. Vuodessa tietoon tulee parikymmentä tapausta. 

Suomen Unicef on ollut huolestunut siitä, että nykyinen avioliittolaki mahdollistaa nuoren lapsen naimisiinmenon ja vanhempien painostuksen avioliittoon. Alaikäisen on haettava avioliittoon poikkeuslupaa, mutta prosessi hoidetaan tällä hetkellä käytännössä pelkästään paperilla, eikä lapsi tule kuulluksi. Unicefin mukaan nykyprosessi ei takaa tietoa siitä, haluaako lapsi todella naimisiin vai vaikuttaako taustalla yhteisön painostus. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus valmistella lain, että Suomessa kaikki turvapaikanhakijoiden lähtömaassa solmitut lapsiavioliitot mitätöidään ja ne eivät ole lainvoimaisia, ennen kuin henkilöt ovat 18-vuotiaita tai liitot voidaan solmia vasta silloin uudestaan, 
aikooko hallitus huolehtia, että oikeus perheenyhdistämiseen koskee vain avioliittoja, joissa molemmat osapuolet ovat yli 18-vuotiaita, 
kuinka hallitus aikoo suojella alle 18-vuotiaita tyttöjä, jotka tulevat Suomeen aikuisten miesten lapsivaimoina, 
miten hallitus aikoo vaikuttaa siihen, että jo pakolaisleireillä ennaltaehkäistäisiin nuorten tyttöjen naittamiset ja 
aikooko hallitus muuttaa Suomen avioliittolakia niin, että alaikäinen ei voi mennä naimisiin edes poikkeusluvalla? 
Helsingissä 22.10.2015 
Satu Taavitsainen sd