Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.54

Kirjallinen kysymys KK 263/2021 vp 
Pia Kauma kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys liikenneturvallisuuden parantamisesta suojateillä

Eduskunnan puhemiehelle

Huhtikuussa 2021 tapahtui alle viikon sisällä kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta, joissa suojatietä ylittämässä ollut henkilö menehtyi yhteentörmäyksessä kuorma-auton kanssa. Molemmissa tapauksissa paloi vihreä valo yhtä aikaa niin kääntyvälle kuorma-autolle kuin tietä ylittämässä olleelle henkilöllekin.  

Viimeisten 15 vuoden aikana onnettomuuksia risteysalueiden suojateillä, joissa liikennevalot ovat olleet toiminnassa, on tapahtunut keskimäärin yli 100 vuodessa. Pyöräilijöinä kuolleiden määrä on noussut yli 50 prosentilla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Viimeisten kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 25 ja loukkaantunut 620 pyöräilijää. Noin puolet pyöräilijöiden kuolemantapauksista tapahtui yhteentörmäyksessä auton kanssa juuri risteysalueella. 

Tilastoissa näkyvä kehityssuunta on erityisen ikävä, sillä suojateiden olisi nimensä mukaisesti toimittava turvallisena tienylityspaikkana. Sen sijaan tienylityksen salliva vihreä valo luo usein virheellisen turvallisuudentunteen, että tien voi huoletta ylittää. Onkin syytä pohtia, millaisia ratkaisuja olisi löydettävissä, että loukkaantumisilta ja kuolemantapauksilta jatkossa vältytään. 

Kuorma-auton ohjauskopista näkyvyys suojatielle on heikentynyt etenkin oikealle käännyttäessä, jolloin suojatietä ylittävä henkilö jää helposti kuljettajan auton "kuolleeseen kulmaan". Alan etujärjestön mukaan katvealueiden poistoon voitaisiin pyrkiä ajoneuvotekniikkaa parantamalla ja ohjauskopin näkyvyyttä kehittämällä. 

Törmäysvaroitin jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden varalta on tulossa EU:n turvallisuusasetuksen myötä pakolliseksi uusiin kuorma- ja linja-autoihin vuonna 2024. Alan toimijoiden mukaan olisi mahdollista luoda kannusteita, joilla olemassa olevaa kalustoa voitaisiin vaihtaa ripeämmin entistä turvallisempiin ajoneuvoihin. Myös kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksissa tulisi korostaa turvallista ajoa kaupunkiympäristössä. 

Myös kunnat ovat tienpitäjän roolissa vastuussa liikenneturvallisuudesta. Valtakunnallista ohjausta tulisikin kehittää, jotta turvallisuutta edistävät parhaat käytänteet tulisivat yhdenmukaisesti käyttöön alueellisesti. Tämän lisäksi vilkkaiden sekä koulujen lähistöllä olevien liikennevaloristeyksien ja muiden tienylityspaikkojen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näissä paikoissa vihreän valon ei ole välttämätöntä palaa samaan aikaan sekä autoilijalle että jalankulkijalle tai pyöräilijälle. Myös oranssilla vilkkuvia huomiovaloja, jotka varoittavat kuljettajaa suojatiellä olevasta henkilöstä, tulisi ottaa laajemmin käyttöön erityisesti vaarallisimmiksi koetuissa risteyksissä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo ottaa suojateiden turvallisuuden huomioon liikenneturvallisuusstrategiassaan,  
millaisia kannustimia hallitus aikoo tehdä kuljetusalalle, jotta kuljetusalan kalusto voidaan päivittää nopeasti muut tielläliikkujat paremmin havainnoiviin ja turvallisempiin ajoneuvoihin ja  
millä tavoin hallitus aikoo ohjeistaa kuntia, jotta samaan aikaan kahteen suuntaan palavien vihreiden valojen aiheuttamat vaaratilanteet saadaan minimoitua?  
Helsingissä 22.4.2021 
Pia Kauma kok 
 
Mia Laiho kok 
 
Kalle Jokinen kok 
 
Marko Kilpi kok 
 
Paula Risikko kok 
 
Mari-Leena Talvitie kok