Kirjallinen kysymys
KK
265
2016 vp
Silvia
Modig
vas
ym.
Kirjallinen kysymys translain uudistuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomi on saanut lukuisia huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta transhenkilöitä koskevasta lainsäädännöstä. Lain laaja kokonaisuudistus tulisi tehdä mitä pikimmiten ja uudistuksen myötä poistaa ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Lain tulee vastata niitä kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia, jotka Suomi on allekirjoittanut, ja linjoja, joita Suomi kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa ajaa. 
Ensinnäkin lain nimi olisi syytä muuttaa muotoon "laki sukupuolen vahvistamisesta", sillä lain nykyinen nimike "transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettu laki" on vanhentunut. 
Lisäksi tulisi mahdollistaa juridisen sukupuolen jättäminen määrittelemättä eli tuoda miehen ja naisen rinnalle kolmas avoin vaihtoehto. Hallitus tunnustaa jo sukupuoli-identiteettien moninaisuuden 1.1.2015 voimaan tullessa tasa-arvolaissa (1329/2014), joten sukupuolen vahvistamiseksi ei ole perusteltua edellyttää kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen perustuvaa sukupuoli-identiteettiä.  
Henkilön on voitava ilmoittaa tai tehdä hakemus sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ilman lääketieteellistä selvitystä. Nykyisen lainsäädännön edellyttämä lääketieteellinen selvitys voi pahimmillaan kestää vuosia. Suomi on kuitenkin vuonna 2014 allekirjoittanut kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän julistuksen (IDHAO Declaration of Intent), jossa Suomi sitoutuu varmistamaan juridisen sukupuolen vahvistamiselle nopeat, avoimet ja sujuvat menettelyt sekä poistamaan kaikki loukkaavat sukupuolen vahvistamisen ehdot.  
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime vuonna raportin Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset (2015:23). Raportti sisältää luonnoksen uudeksi translaiksi, jota hallitus voi käyttää lakiuudistuksen pohjana. Tämä STM:n työryhmän viime hallituskaudella tekemä selvitystyö mahdollistaa lain uudistuksen nopeallakin aikataululla, vaikka uudistuksen on syytä olla työryhmän pohjaa laajempi, jotta sukupuolen vahvistaminen perustuisi itsemääräämisoikeuteen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus edistää Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista uudistamalla translakia? 
Helsingissä 9.5.2016 
Silvia
Modig
vas
Susanna
Huovinen
sd
Saara-Sofia
Sirén
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Touko
Aalto
vihr
Stefan
Wallin
r
Viimeksi julkaistu 9.5.2016 11.26