Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.27

Kirjallinen kysymys KK 268/2018 vp 
Sami Savio ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys Turussa terroristisessa tarkoituksessa tehtyä joukkopuukotusta selvittäneen tutkintaryhmän antamien suositusten toimeenpanosta

Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvosto asetti viime lokakuussa turvallisuustutkintalain mukaisen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään Turussa elokuussa 2017 terroristisessa tarkoituksessa tehtyä joukkopuukotusta. Tutkintaryhmä on luovuttanut kesäkuussa 2018 oikeusministerille listauksen suosituksista, joiden avulla voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä vastaavan kaltaisia iskuja, torjua niistä aiheutuvia vahinkoja ja parantaa kansalaisten turvallisuutta. 

Tutkintaryhmä muun muassa suosittaa Maahanmuuttovirastoa ja oikeusministeriötä huolehtimaan siitä, että turvapaikkapäätösten ja niistä hallinto-oikeuksiin tehtyjen valitusten keskimääräistä kokonaiskäsittelyaikaa lyhennetään merkittävästi nykyisestä. Käsittelyä tulisi tutkintaryhmän mukaan myös kiirehtiä niissä tilanteissa, joissa hakijan katsotaan olevan turvallisuusuhka. 

Tutkintaryhmä myös suosittaa, että Maahanmuuttovirasto hyödyntäisi kaikki kohtuudella käytettävissä olevat keinot turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden ja iän selvittämiseksi kehittämällä menettelytapojaan. Soveltuvia keinoja olisivat ainakin asian erityinen selvittäminen turvapaikkapuhuttelussa, iänmäärityksen hyödyntäminen sekä tietojen pyytäminen hakijan kotimaasta, ellei hakijaan kohdistuva uhka aiheudu valtiosta. 

Ruotsin kokemukset ovat osoittaneet, että vain pieni murto-osa ikätarkastuksen kohteeksi joutuneista henkilöistä oli kertonut haastattelutilanteessa oikean ikänsä. Suomessa on saatu vastaavanlaisia kokemuksia. Myös Turun puukotusten tekijä oli ilmoittanut Suomeen saapuessaan väärän nimen ja iän. 

Kansalaisten turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaaminen kuuluu valtiovallan ydintehtäviin. Maamme sisäinen turvallisuustilanne on kuitenkin heikentynyt. Suojelupoliisin tekemän arvion mukaan terrorismin uhka on Suomessa kohonneella tasolla. Valtiovallan onkin ryhdyttävä päättäväisiin toimenpiteisiin huolestuttavan kehityskulun kääntämiseksi. Muun muassa eräiden tutkintaryhmän antamien suositusten ripeällä toimeenpanolla Suomen sisäistä turvallisuutta voitaisiin kohentaa merkittävästi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä pikaisiin toimiin Turussa elokuussa 2017 terroristisessa tarkoituksessa tehtyä joukkopuukotusta selvittäneen tutkintaryhmän antamien suositusten toimeenpanemiseksi? 
Helsingissä 18.6.2018 
Sami Savio ps 
 
Olli Immonen ps