Kirjallinen kysymys
KK
269
2016 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston vartiointipalvelujen kilpailutuskäytännöistä
Eduskunnan puhemiehelle
Maahanmuuttovirasto on tällä hetkellä kilpailuttanut muutaman palvelukokonaisuuden, joita myös sopimusperusteisesti vastaanottokeskuksia ylläpitävien toimijoiden edellytetään hyödyntävän. Keskeisin näistä on terveyspalvelut, joiden sopimustoimittajina toimivat Lääkärikeskus Aava Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Vartiointipalveluita ei sitä vastoin ole vastaavalla tavalla kilpailutettu, eikä sopimusperusteisesti vastaanottokeskuksia ylläpitävillä toimijoilla ole Maahanmuuttoviraston kanssa tehdyn vastaanottopalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen perusteella velvoitetta käyttää tietyn tai tiettyjen vartiointipalveluja tarjoavien yritysten palveluja. 
Maahanmuuttovirasto aikoo kuitenkin kilpailuttaa vastaanottokeskusten vartiointipalvelut vastaavasti kuin esimerkiksi terveyspalvelut. Keskitetysti kilpailutettaville vartiointipalveluille tullaan asettamaan vaatimuksia, joiden täyttäminen ei ole pienille yrityksille mahdollista, joten myös vartioinnin suhteen ainoastaan suurilla toimijoilla on mahdollisuus pärjätä kilpailutuksessa. 
Hallitusohjelman mukaan "elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä kaikessa päätöksenteossa vahvistetaan" ja "pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankintaprosesseihin edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä". Tällä hetkellä Maahanmuuttoviraston kilpailutuskäytäntö ei ole linjassa hallitusohjelman hengen kanssa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten varmistetaan, että alan pienillä ja keskisuurilla toimijoilla on todelliset mahdollisuudet tulla huomioiduiksi Maahanmuuttoviraston kilpailuttaessa vartiointipalveluita? 
Helsingissä 11.5.2016 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 11.5.2016 13:54