Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.27

Kirjallinen kysymys KK 27/2020 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Kirjallinen kysymys Tilastokeskuksen rahoituksen turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Tilastokeskus on ruuhkautunut niin pahasti viimeisen vuoden aikana, että räätälöidyn aineiston eli esimerkiksi väitöskirjaa varten tarvittavan materiaalin toimitusaika on venynyt jopa vuoteen. Tämä johtaa automaattisesti siihen, että laadullisen tutkimuksen tekeminen osoittautuu tietyissä tutkimuskysymyksissä lähes mahdottomaksi aineiston puuttumisen vuoksi. Tilastokeskus on ruuhkautunut, sillä räätälöityjen aineistojen kysyntä on lisääntynyt merkittävästi, jopa kolminkertaistunut, viime vuosien aikana. Rahoituksen puutteesta ja lisääntyneestä kysynnästä johtuva ruuhka on vakava ongelma suomalaisen tieteellisen tutkimuksen laadulle. Tilastokeskuksen rahoitus olisikin turvattava mahdollisimman pian. 

Hallituksella on kunnianhimoinen ja kiitoksenarvoinen suunnitelma tutkimuksen lisäämisen ja laadun varmistamisen eteen. Tavoitteita on kuitenkin vaikea toteuttaa, jos tutkimuksia ei pystytä ruuhkien takia suorittamaan. Hallitus on myös itse sitoutunut hallitusohjelmassaan tiedolla johtamiseen. Nyt tämäkin tavoite on vaarassa jäädä toteutumatta. Hankkeisiin on yleensä varattu noin vuosi aikaa, eikä siinä ajassa välttämättä saada tarvittua tilastotietoa. Ja vaikka tilastot saataisiinkin, ei pitkän toimitusajan vuoksi tilastojen läpikäyntiin ja käsittelyyn jää ministeriöissä tarvittavaa aikaa.  

Tietoon perustuvalla päätöksenteolla tehdään yli vaalikauden ulottuvaa, kestävää ja laadukasta politiikkaa. Tilastokeskuksen tilastotuotannon ylijohtajan Timo Koskimäen mukaan ruuhkien purkuun tarvittaisiin arviolta noin 500 000 euron lisämääräraha. Tilastokeskus tulee myös jättämään oman lisämäärärahaehdotuksensa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis osoittamaan seuraavassa lisätalousarviossaan Tilastokeskukselle riittävän rahoituksen, vähintään tarvittavat 500 000 euroa, ja turvaamaan jatkossa riittävän vuotuisen rahoituksen? 
Helsingissä 7.2.2020 
Timo Heinonen kok