Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.37

Kirjallinen kysymys KK 270/2017 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Kirjallinen kysymys kilpa- ja harrasteautojen kiinteistä rekistereistä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on paljon erilaista harrastamista autoilun ympärillä. Kankea järjestelmämme ei kuitenkaan tue tätä harrastamista, on sitten kyse autojen keräilystä, rakentelusta tai vaikkapa moottoriurheilusta. 

Museoajoneuvorekisteri tuo helpotusta niille, jotka omistavat vähintään 30 vuotta vanhan, alkuperäiskuntoisen ajoneuvon. Rekisteriin eivät kuitenkaan kuulu ne autot, jotka ovat syntyneet vastaavan autoharrastamisen tuloksena, mutta eivät kuitenkaan täytä museoautoille asetettuja vaatimuksia. 

Museoajoneuvorekisterin kaltaista menettelyä voisi hyvin laajentaa tietyin muutoksin koskemaan myös harrasteajoneuvoja. Tällainen rekisteri voisi kohtuullistaa muista autoharrastuksista syntyviä kustannuksia.  

Nykyisinhän yrityksillä, jotka autojen kanssa toimivat, on mahdollisuus hankkia ns. koekilvet, eli keltapohjaiset siirtokilvet. Yritys maksaa kilvistä vuodessa kiinteän noin 750 euron kustannuksen, joka kattaa vuotuisen kilpikohtaisen vakuutuksen. Tämän pitäisi mielestäni olla mahdollista myös yksityisille henkilöille esimerkiksi harrasteajoneuvorekisterin muodossa. 

Harrasteajoneuvorekisteri voisi muodostua esimerkiksi juuri koekilpiä käyttämällä. Käytännössä se voisi toimia seuraavanlaisesti: Yksityinen henkilö voisi hankkia erityiset kilvet, joista maksaisi kiinteän vuotuisen maksun. Tämä maksu pitäisi sisällään kilpikohtaisen pakollisen liikennevakuutuksen sekä käyttömaksun. Yksityinen harrastaja ilmoittaisi Trafille, mihin autoon kilvet milloinkin laittaa. Ajoneuvon tulisi olla katsastettu sekä tieliikennekuntoinen. Useampia ajoneuvoja omistava harrastaja voisi käyttää samoja kilpiä kaikissa omistamissaan harrasteajoneuvoissa, mutta kuitenkin aina vain yhdessä kerrallaan. Harrasteajoneuvon määrittely on vaikeaa, mutta se voisi pohjautua käyttöautosta poikkeavaan ikävaatimukseen tai johonkin erityispiirteeseen. Tämä malli harrasteajoneuvorekisteriksi kohtuullistaisi nykyisellä mallilla syntyviä kustannuksia. 

Myös rallikäytössä oleville autoille olisi perusteltua luoda oma rekisteri. Kiinteät rekisterikilvet kilpa-autoissa helpottaisivat nykyistä kankeaa järjestelmää, kun ennen jokaista kilpailua ei tarvitsisi enää käydä hakemassa erillisiä tarrakilpiä. Tämä auttaisi paljon hieman syrjemmässä asuvia harrastajia, ja byrokratia keventyisi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri valmis aloittamaan valmistelut perusteluissa esitetyllä tavalla uuden harrasteajoneuvorekisterin perustamiseksi ja moottoriurheilukäytössä olevien autojen rekisteröinnin byrokratian keventämiseksi?  
Helsingissä 19.6.2017 
Timo Heinonen kok