Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.19

Kirjallinen kysymys KK 272/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys Huoltovarmuuskeskuksen tilausprosessin epäselvyydestä liittyen suojavarusteiden tilaamiseen Kiinasta, työ- ja elinkeinoministeriön valvontavastuusta ja huoltovalmiuslain noudattamisesta Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Tämä kirjallinen kysymys on jatkoa aiemmin jättämääni kysymykseen KK 223/2020 vp (Kirjallinen kysymys huoltovarmuusvaraston vanhentuneista tuotteista ja niiden laadusta, luotettavuudesta ja valvonnasta, sekä huoltovarmuusvaraston toiminnasta tulevaisuudessa).  

Huoltovarmuuskeskus tilasi juuri koronavirusepidemiaa varten Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta. Ne saapuivat Kiinasta tilauslennolla 7.4.2020. Keskiviikkona 8.4.2020 kävi ilmi, että maskit eivät sovellu sairaalakäyttöön. Tilatuista tuotteissa ilmenneet törkeät laatupoikkeamat ovat suuri takaisku Suomelle ja suomalaisille koronavirusepidemian torjumisessa. Toisaalta mikäli tilausprosessi Suomen puolelta on ollut huolimatonta, on selvää, että saatu tavara voi olla heikkolaatuista. Tilausprosessin voidaankin nähdä olleen epäselvä. Materiaalia ei ole ennakkotarkastettu vaan on luotettu sokeasti kiinalaisten lähettämään tavaraerään. Tilaus on myös maksettu ennen kuin on edes nähty saatua tavaraa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan reklamaatio- oikeutta tuotteilla ei ole. Lisäksi tavaran maksamisen prosessiin liittyy epäselvyyksiä. Helsingin Sanomat kertoi 8.4.2020, että huoltovarmuuskeskuksen tilaamiin kasvomaskeihin liittyy monimutkainen miljoonien eurojen riita, jonka osapuolet näyttävät olevan kaksi yrittäjää ja suomalainen alamaailma. 

Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola on sanonut, että tavaralentoja on tulossa lisää Suomeen. (Iltalehti 1.4.2020). Olisikin äärettömän suuri tappio, mikäli myöskään nuo tuotteet eivät täyttäisi niiltä vaadittua laatua ja mikäli nekin olisi jo maksettu etukäteen laatua varmistamatta.  

Huoltovarmuuden toteutumista Suomessa säätelee laki huoltovarmuuden turvaamisesta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on antanut Valtioneuvoston päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista. Keskuksen ohjaus ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy selvittääkseen huoltovarmuuskeskuksen toiminnan Kiinasta tilattujen suojavarusteiden tilausprosessiin liittyen,  
miten työ- ja elinkeinoministeriö valvoo huoltovarmuuskeskuksen toimintaa,  
millaisia taloudellisia tappioita Suomelle aiheutuu tilausprosessista, jossa tuotteiden laatu ei vastaa tilattua,  
miten Suomi aikoo reklamoida Kiinaa virheellisistä suojamateriaaleista,  
miten hallituksen mielestä lakia huoltovalmiuslaista on toteutettu Suomessa ja  
onko hallitus tietoinen, mitä koronaepidemian torjumiseen liittyvää tilaustavaraa Suomeen on vielä tulossa maailmalta ja miten tilausprosessit niiden kanssa on toteutettu?  
Helsingissä 9.4.2020 
Arja Juvonen ps