Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 275/2017 vp

Viimeksi julkaistu 20.6.2017 16.22

Kirjallinen kysymys KK 275/2017 vp Kirjallinen kysymys säätiöiden pääomasijoittamisen helpottamisesta

OutiMäkeläkok

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi tarvitsee nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaikki käytettävissä olevat pääomat yritysten ja uusien innovaatioiden rahoittamiseksi. Valtiovarainministeriössä työstetään selvitystä pääomatuloverotuksesta, omaisuuden verotuksesta ja eri sijoitusmuotojen neutraalista verokohtelusta. Säätiöiden kannustaminen pääomasijoitusten lisäämiseen tehostaisi taloudellista kasvua juuri kasvuyritysten pääomituksen kautta. 

Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittavat nykyisin puoli miljardia euroa vuosittain pienten ja keskisuurten yritysten kasvun rakentamiseen. Potentiaalia kasvun tukemiseen olisi huomattavasti enemmän, sillä kotimaisilla säätiöillä on tällä  hetkellä 20 miljardia euroa pääomaa. Suomen taloudellisen kasvun kannalta olisi hyödyllistä, että kyseiset varat voitaisiin kohdentaa entistä tehokkaammin tukemaan tulevaisuuden kasvua. Verotuksellisista syistä Suomessa rahastojen osuus pääomasijoitusrahastoissa oli (2013—2015) 7,2 %, kun Ruotsissa määrä oli 14,4 %. 

Konkreettinen teko olisi purkaa hallitusohjelman linjauksen mukaisesti verohaittoja, jotka estävät säätiöitä sijoittamasta suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Yleishyödyllisten yhdistysten (kuten säätiöt ja yhdistykset), yliopistolaissa tarkoitettujen yliopistojen ja kirkon keskusrahaston/eläkerahaston osalta kommandiittiyhtiömuotoisilla pääomasijoitusrahastosijoituksilla tulisi olla neutraali asema suhteessa muihin sijoitusluokkiin. 

Toimenpide toisi kevyin lakimuutoksin arviolta 200 miljoonaa euroa lisää pääomia kotimaisille kasvuyrityksille vähentämättä verotuloja. Yksinkertaisella muutoksella yleishyödyllisillä yhteisöillä olisi paremmat edellytykset hoitaa sijoitusvarallisuuttaan, mikä tarkoittaisi suomalaisten kasvuyritysten pääomittamista ja innovaatiotoiminnan rahoittamista. 

Toiseksi Suomen tulisi laajemmin selvittää kansainvälisten sijoittajien houkuttelemista muun muassa poistamalla ulkomaisten rahastojen veroesteet sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Verotuksen ennakoitavuus on keskeinen tekijä kansainvälisiä sijoittajia houkuteltaessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus on edistämässä hallitusohjelman mukaisesti pääomasijoittamiseen kohdistuvien verohaittojen purkamista? 
Helsingissä 20.6.2017 
OutiMäkeläkok