Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 28/2020 vp

Viimeksi julkaistu 10.2.2020 15.51

Kirjallinen kysymys KK 28/2020 vp Kirjallinen kysymys hallituksen toimista henkilöautokannan uudistamiseksi

JussiWihonenps

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen autokannan keski-ikä ja romutusikä ovat kasvaneet viime vuosina nopealla tahdilla. Henkilöautokannan keski-ikä kasvoi Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan vuonna 2019 12,2 vuoteen. Kierrätyksestä poistuneiden autojen keski-ikä eli romutusikä kasvoi 21,0 vuoteen. Viime vuosikymmenellä henkilöstöautokannan keski-ikä kasvoi 1,8 vuodella ja romutusikä 1,7 vuodella. 

Autokanta ikääntyi erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa henkilöautokannan keski-ikä nousi 14,2 vuoteen. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan autokannan ikääntyminen johtuu ensisijaisesti uusien autojen ensirekisteröintien maltillisesta määrästä. Vuonna 2019 rekisteröitiin noin 21 uutta henkilöautoa tuhatta asukasta kohti. Ruotsissa vastaava lukema on 34 autoa.  

Samalla on lisääntynyt ajoneuvojen tuonti ulkomailta, erityisesti Ruotsista. Liikenne- ja viestintäviraston mukaan viime vuonna maahan tuotiin lähes 46 000 käytettyä henkilöautoa. Dieselautojen määrä oli lähes puolet kaikista tuoduista henkilöautoista. Hybridi- tai sähköautojen tuonti on lähes olematonta. Tuontiautojen keski-ikä on korkea, ja tuontiautot eivät ainakaan alenna Suomen autokannan keski-ikää. 

Autoteollisuudessa tapahtuva nopea kehitys tekee autoista turvallisempia ja vähäpäästöisempiä. Suomessa autokantaa tulisi uudistaa, jotta liikenteen päästöjä saataisiin alennettua. Maakunnissa henkilöauton omistaminen on elintärkeää työllisyyden ja liikkuvuuden kannalta, joten autokannan uudistaminen tulisi erityisesti kohdistaa näille alueille.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo tukea autoilijoita autokannan uudistamisessa ja 
miten hallitus aikoo hillitä autoilun kustannuksia, jotta myös maakunnissa asuvilla autoilijoilla on varaa ostaa uusia, vähäpäästöisempiä ja turvallisempia autoja? 
Helsingissä 10.2.2020 
JussiWihonenps