Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 288/2020 vp

Viimeksi julkaistu 16.4.2020 16.10

Kirjallinen kysymys KK 288/2020 vp Kirjallinen kysymys Huoltovarmuuskeskuksen suojaintilauksesta

TimoHeinonenkok

Eduskunnan puhemiehelle

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kautta tilattujen suojamaskien ensimmäinen erä saapui Suomeen tiistaina 7.4. Jo aikaisessa vaiheessa kävi selväksi VTT:n tekemien tutkimusten kautta, etteivät suojaimet täyttäneet sairaalakäyttöön tarkoitettujen suojainten kriteerejä. Asiasta on herännyt paljon kysymyksiä, joihin ei olla vielä saatu vastauksia.  

Suojainkauppa on johtanut Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan eroon ja kahden johtoryhmän jäsenen vapauttamiseen työvelvoitteestaan. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, mikä on ollut sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus ja rooli kyseisessä asiassa ja mitä on oikeasti tilattu. Huoltovarmuuskeskuksen antamassa selvityksessä käy ilmi, että organisaatiolla "…ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna suojavarushankintoja ministeriöltä tulleiden pyyntöjen mukaisesti." 

Asian vakavuuden vuoksi tilanteesta tulee saada kattavaa tietoa. Suomalaisten olisi tärkeää saada oikea kuva suojainvarusteiden saatavuudesta ja varastojen kapasiteetista. Tiedonpuute johtaa helposti väärän tiedon leviämiseen ja täten olisikin erittäin tärkeää, että hallituksen ja valtionvirastojen tiedotus olisi mahdollisimman avointa ja oikea-aikaista.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko HVK:n tekemä tilaus vastannut Marinin hallituksen ja ministeriön antamaa ohjeistusta, 
kenen vastuulla suojavarushankinnat ovat olleet Marinin hallituksessa, 
millaisia suojaimia ja millaisilla kriteereillä HVK on tilannut, 
miten ensimmäinen Suomeen saapunut erä on vastannut tätä tilausta, 
miksi ja millä perusteilla on päädytty kyseisiin julkisuudessa olleisiin yhteistyökumppaneihin, 
eikö tarjoajien joukossa ollut yhtään asianmukaisesti velvoitteensa hoitanutta ja kyseisellä ajalla referenssejä omaavaa yritystä, 
miksi yrittäjien ja yritysten taustoja ei ole tarkistettu asianmukaisin tavoin, 
mitä HVK vastauksen kohta "ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna suojavarushankintoja ministeriöltä tulleiden pyyntöjen mukaisesti" tarkoittaa ja mihin konkreettiseen ja minkä ministeriön pyyntöön tässä viitataan ja  
onko syytä epäillä HVK:ssa tapahtuneen aiemminkin hankintoja, joissa ei olisi noudatettu hyvien ja julkisten hankintojen kriteereitä? 
Helsingissä 16.4.2020 
TimoHeinonenkok