Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.04

Kirjallinen kysymys KK 292/2016 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys terveyssyistä ammattia vaihtavan henkilön työllisyyden edistämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Monet ihmiset joutuvat vaihtamaan ammattiaan terveytensä vuoksi. Ennen ammatinvaihtoa työ-uraan sisältyy hyvin usein pitkiä sairauslomia. Monet sairastuneet kokevat sietämättömiä kipuja ja kroonisia vaivoja, mutta selviävät kuitenkin arjestaan hoitojen ja lääkkeiden avulla pienemmillä kivuilla ja haluavat yhä jatkaa työelämässä ammatillisen kuntoutuksen ja uudelleenkoulutuksen jälkeen. He ovat toiveikkaita ja katsovat, että heillä olisi vielä mahdollisuus tehdä työtä, jonka kohentunut terveys sallii.  

Jotkin työeläkevakuutusyhtiöt, kuten Elo, käyttävät uraohjaajina yksityisiä palveluntuottajia. Vakuutusyhtiön asiakkailta on tullut palautetta uraohjaajan pätevyydestä ja ammattitaidosta: lausuntoihin on muun muassa kirjoitettu vääriä tietoja, eikä uraohjaaja ole antanut asiakkaalle ohjeita tai auttanut koulutussuunnitelman laatimisessa. On esimerkiksi tullut esille tapaus, jossa vakuutusyhtiö on tehnyt uraohjaajan virheellisiin lausuntoihin pohjautuen kielteisen päätöksen asiakkaan ammatillisesta kuntoutuksesta. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta korjasi asian ja kumosi työeläkevakuutusyhtiö Elon päätöksen. Tästä huolimatta Elo hylkäsi asiakkaalta toistamiseen työeläkekuntoutuksen, minkä seurauksena asia siirtynee vakuutusoikeuden ratkaistavaksi. 

On paljon ihmisiä, jotka eivät jaksa heikentyneen terveytensä takia taistella työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa, vaan he luovuttavat, jäävät pitkäaikaistyöttömiksi ja syrjäytyvät kroonisesti sairastuneina. Heillä ei myöskään ole varaa maksaa asianajajan palkkioita oikeutta saadakseen. Joillakin heistä vanhuuseläkeikä on vielä vuosien päässä. Tämän ajan ihmiset viettävät vailla työmahdollisuuksia ilman asiallista kuntoutussuunnitelmaa ja työeläkekuntoutuspäätöstä tai ammatinvaihtomahdollisuutta. Syrjäytymisen ehkäisemisen ja Suomen työllisyyden kannalta on erittäin huono asia, että ihmisiä estetään palaamasta työelämään sairauden jälkeen ja näin pakotetaan heidät vastoin tahtoaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Hallitus kyllä pyrkii työurien pidentämiseen, mutta se ei toteudu, jos ihmiset eivät saa tarvitsemaansa apua ammatinvaihdossa ja kuntoutuksessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä ministeri aikoo tehdä, jotta varmistetaan työeläkevakuutusyhtiöille velvollisuus huolehtia asiakkaiden asianmukaisista ja osaavista uraohjauspalveluista, 
mihin toimenpiteisiin ministeri ryhtyy, jotta ihmisten ei tarvitse valitusten ja oikeustaisteluiden kautta taistella pääsystä ammatilliseen kuntoutukseen ja uudelleenkoulutukseen, 
mhin toimenpiteisiin ministeri ryhtyy, jotta mahdollisimman monelle terveytensä menettäneelle tehdään kuntoutussuunnitelma ja taataan pääsy ammatilliseen kuntoutukseen ja uudelleenkoulutukseen sekä 
mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä työurien pidentämiseksi sairastuneiden henkilöiden osalta? 
Helsingissä 18.5.2016 
Satu Taavitsainen sd