Viimeksi julkaistu 29.6.2018 13.50

Kirjallinen kysymys KK 292/2018 vp Kirjallinen kysymys roskaamisen sanktioimisesta

ErkkiTuomiojasdym.

Eduskunnan puhemiehelle

Asennekasvatukseen ja jäteastioihin panostamisesta huolimatta varsinkaan kaupunkiympäristöjen roskaamista ei ole saatu kuuriin. Viihtyvyyden vähenemisen lisäksi roskaaminen lisää yleisten alueiden ylläpitokuluja merkittävästi. Roskaaminen vaikuttaa myös negatiivisesti kaupunkikuvaan, turvallisuuden tunteeseen ja matkailuun. Lisäksi ympäristöön leviävät roskat aiheuttavat monenlaista terveyshaittaa niin ihmisille kuin eläimillekin.  

Monissa maissa on roskaamisen sanktioinnilla saavutettu hyviä tuloksia. Rangaistavuudella voidaan puuttua piittaamattomuuteen ja lähettää vahva viesti siitä, ettei roskaamisessa ole kyse vähäpätöisestä asiasta. Rangaistavuudella voidaan vaikuttaa asenteisiin roskaamista kohtaan. 

On monia mahdollisia tapoja puuttua tähän laajaan ihmisten viihtyvyyttä alentavaan ongelmaan. Yksi selvitettävä vaihtoehto olisi lisätä järjestyslakiin rangaistukset roskaamisesta. Nykyisellään järjestyslaissa on kriminalisoitu yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen monella tapaa, mutta roskaamista ei kuitenkaan mainita. 

Suomen perustuslain laillisuusperiaate sisältää rangaistavuuteen ja rangaistuksiin kohdistuvan täsmällisyysvaatimuksen, eli laissa pitää täsmällisesti osoittaa, mitkä teot säädetään rangaistaviksi, ja lain pitää kohdella kaikkia tasapuolisesti. Säätämällä järjestyslaissa roskaamisen rangaistavuudesta valtakunnallisesti voitaisiin puuttua tähän maanlaajuiseen ongelmaan perustuslain vaatimukset täyttävällä tavalla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko asunto-, energia- ja ympäristöministeri selvittää mahdollisuuksia puuttua laajaan ihmisten viihtyvyyttä alentavaan roskaamisongelmaan esimerkiksi lisäämällä järjestyslakiin rangaistukset roskaamisesta? 
Helsingissä 28.6.2018 
ErkkiTuomiojasd
PerttiSalolainenkok
KariUotilavas
PekkaHaavistovihr
SatuHassivihr
StefanWallinr
RiittaMyllersd
TapaniTöllikesk
AilaPaloniemikesk
PaavoArhinmäkivas
ArjaJuvonenps
AnnikaLapintievas
TarjaFilatovsd
SeppoKääriäinenkesk
LeaMäkipääsin
JukkaGustafssonsd
SariEssayahkd
EvaBiaudetr
MikaelaNylanderr
PilviTorstisd
EmmaKarivihr
TimoHarakkasd
JoonaRäsänensd
JyrkiKasvivihr
MariaGuzeninasd
IlkkaKantolasd
KatjaTaimelasd
SunaKymäläinensd
MariaTolppanensd
AnteroLaukkanenkd
VilleSkinnarisd
OzanYanarvihr
Aino-KaisaPekonenvas
OutiAlanko-Kahiluotovihr
JuttaUrpilainensd
RiittaMäkinensd
TyttiTuppurainensd
SariSarkomaakok
PiaViitanensd
PaavoVäyrynenkp