Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.13

Kirjallinen kysymys KK 292/2018 vp 
Erkki Tuomioja sd ym. 
 
Kirjallinen kysymys roskaamisen sanktioimisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Asennekasvatukseen ja jäteastioihin panostamisesta huolimatta varsinkaan kaupunkiympäristöjen roskaamista ei ole saatu kuuriin. Viihtyvyyden vähenemisen lisäksi roskaaminen lisää yleisten alueiden ylläpitokuluja merkittävästi. Roskaaminen vaikuttaa myös negatiivisesti kaupunkikuvaan, turvallisuuden tunteeseen ja matkailuun. Lisäksi ympäristöön leviävät roskat aiheuttavat monenlaista terveyshaittaa niin ihmisille kuin eläimillekin.  

Monissa maissa on roskaamisen sanktioinnilla saavutettu hyviä tuloksia. Rangaistavuudella voidaan puuttua piittaamattomuuteen ja lähettää vahva viesti siitä, ettei roskaamisessa ole kyse vähäpätöisestä asiasta. Rangaistavuudella voidaan vaikuttaa asenteisiin roskaamista kohtaan. 

On monia mahdollisia tapoja puuttua tähän laajaan ihmisten viihtyvyyttä alentavaan ongelmaan. Yksi selvitettävä vaihtoehto olisi lisätä järjestyslakiin rangaistukset roskaamisesta. Nykyisellään järjestyslaissa on kriminalisoitu yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen monella tapaa, mutta roskaamista ei kuitenkaan mainita. 

Suomen perustuslain laillisuusperiaate sisältää rangaistavuuteen ja rangaistuksiin kohdistuvan täsmällisyysvaatimuksen, eli laissa pitää täsmällisesti osoittaa, mitkä teot säädetään rangaistaviksi, ja lain pitää kohdella kaikkia tasapuolisesti. Säätämällä järjestyslaissa roskaamisen rangaistavuudesta valtakunnallisesti voitaisiin puuttua tähän maanlaajuiseen ongelmaan perustuslain vaatimukset täyttävällä tavalla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko asunto-, energia- ja ympäristöministeri selvittää mahdollisuuksia puuttua laajaan ihmisten viihtyvyyttä alentavaan roskaamisongelmaan esimerkiksi lisäämällä järjestyslakiin rangaistukset roskaamisesta? 
Helsingissä 28.6.2018 
Erkki Tuomioja sd 
 
Pertti Salolainen kok 
 
Kari Uotila vas 
 
Pekka Haavisto vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Stefan Wallin 
 
Riitta Myller sd 
 
Tapani Tölli kesk 
 
Aila Paloniemi kesk 
 
Paavo Arhinmäki vas 
 
Arja Juvonen ps 
 
Annika Lapintie vas 
 
Tarja Filatov sd 
 
Seppo Kääriäinen kesk 
 
Lea Mäkipää sin 
 
Jukka Gustafsson sd 
 
Sari Essayah kd 
 
Eva Biaudet 
 
Mikaela Nylander 
 
Pilvi Torsti sd 
 
Emma Kari vihr 
 
Timo Harakka sd 
 
Joona Räsänen sd 
 
Jyrki Kasvi vihr 
 
Maria Guzenina sd 
 
Ilkka Kantola sd 
 
Katja Taimela sd 
 
Suna Kymäläinen sd 
 
Maria Tolppanen sd 
 
Antero Laukkanen kd 
 
Ville Skinnari sd 
 
Ozan Yanar vihr 
 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Jutta Urpilainen sd 
 
Riitta Mäkinen sd 
 
Tytti Tuppurainen sd 
 
Sari Sarkomaa kok 
 
Pia Viitanen sd 
 
Paavo Väyrynen kp