Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.18

Kirjallinen kysymys KK 302/2016 vp 
Antti Rantakangas kesk 
 
Kirjallinen kysymys voimalaitosten kiinteistöverosta

Eduskunnan puhemiehelle

Voimassa olevan kiinteistöverolain (654/1992) mukaan voimalaitoksille voidaan asettaa erillinen veroprosentti, jota sovelletaan voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 2,85. Edelleen laissa säädetään, että vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. 

Viime vuosina tuulivoimat ja tuulivoimapuistot ovat yleistyneet ja sen johdosta eri voimalaitostyyppisen eritasoisen kiinteistöveron tasosta on käyty keskustelua. Ympäristövaikutusten sitominen alle 10 megavolttiampeerin laitoksiin ei vastaa todellisia olosuhteita. Tuulivoimaloiden vaikutuksia ympäristöön ja rakentamiseen ei perustella voimalan teholla. Tasapuolisuuden nimissä voidaan aiheellista kysyä, tulisiko kaikkien tuulivoimaloiden ja vesivoimalaitosten kuulua voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Toisaalta vesivoimalaitoksissa on rakennuksia ja rakennelmia, joita ei ole tuulivoimalaitoksissa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten tuulivoimalaitosten kiinteistöveroprosentti saadaan samalle tasolle kuin se on muissa voimalaitoksissa ja  
miten eri voimalaitosten tasapuolinen kohtelu turvataan, koska nimellisteholtaan enintään 10 megavolttiampeerin voimalaitoksiin sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia?  
Helsingissä 24.5.2016 
Antti Rantakangas kesk