Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.27

Kirjallinen kysymys KK 302/2020 vp 
Ano Turtiainen ps 
 
Kirjallinen kysymys uusien henkilötunnuksien aiheuttamista kustannuksista ja tarpeellisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus aikoo muuttaa henkilötunnukset sellaisiksi, ettei niistä käy ilmi henkilön ikä tai sukupuoli. Asiaa valmistellut työryhmä esittää, että uudet henkilötunnukset otetaan käyttöön porrastetusti vuodesta 2023 alkaen niin, että siirtymäkausi päättyy vuonna 2027. 

Esimerkiksi Finanssiala otti asiaan vastikään kantaa. Finanssialan mielestä uudistus aiheuttaa kustannuksia niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille, joilla on henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä tai asiakasjärjestelmiä. Heidän alustavien laskelmiensa mukaan kustannukset voivat olla jopa miljardiluokkaa. 

Yksi peruste henkilötunnusten uusimiselle on, että ne halutaan sellaisiksi, ettei niistä käy ilmi sukupuoli tai ikä. Nämä ovat kuitenkin oleellisia sen kannalta, että henkilö tunnistaa oman henkilötunnuksensa ja että henkilö voidaan tunnistaa henkilötunnuksestaan, joten tunnisteista luopuminen olisi vahingollista eikä lainkaan tarkoituksenmukaista. On suuri riski, että henkilötunnukset, jotka sisältävät vain satunnaisia numeroita, menevät sekaisin ja syntyy väärinkäsityksiä. 

Erityisen huonona voi pitää ajankohtaa, jolloin uudistusta ollaan runnomassa läpi. Vaikka koronaepidemia päättyisi välittömästi, on se jo vahingoittanut taloutta monelta osin. Uudistus aiheuttaisi nyt jo talousvaikeuksissa oleville yrityksille lisää ahdinkoa. Uudistus on myös ideologinen eikä yksimielinen, joten ajankohta on senkin kannalta huono. Myös oppositiolle pitäisi antaa työrauhaa ja eduskunnassa pitäisi käsitellä nyt lähinnä välttämättömiä, koronaa ja sen seurauksia koskevia asioita. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko henkilötunnusuudistuksessa huomioitu sen aiheuttamat kulut yrityksille ja julkiselle sektorille, ja jos on, miten epidemiasta kärsineiden yritysten uskotaan selviävän niistä työryhmän esittämällä aikataululla ja 
miten uusista henkilötunnuksista voidaan tunnistaa henkilö, jos niistä poistuvat vähäisetkin tunnistetiedot? 
Helsingissä 17.4.2020 
Ano Turtiainen ps