Kirjallinen kysymys
KK
306
2015 vp
Pirkko
Mattila
ps
ym.
Kirjallinen kysymys Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuvista poliiseista
Eduskunnan puhemiehelle
Hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan (HaVL 13/2015 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019) poliisien koulutuksesta seuraavaa: "Poliisimiesten viime kaudella alkanut määrän väheneminen liittyy toimintamenorahoituksen niukkenemisen lisäksi siihen, että poliisimiesten kolmivuotista koulutusta on jo usean vuoden aikana supistettu merkittävästi. Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuu vuonna 2016 vain 67 uutta poliisimiestä. Poliisiammattikorkeakoulun arvion mukaan vuotuinen poistuma on 280 poliisia.  
Kuluvana vuonna koulutukseen otettavien vaatimukset on läpäissyt vain 230 hakijaa, minkä vuoksi 320 opiskelijan tavoitteesta jäädään selvästi. Tältä osin voidaan todeta, että vuoden 2019 arvioitu alhainen poliisimiesten määrä toteutuu riittämättömän poliisin peruskoulutuksen johdosta itsestään." 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, että poliisimiehiä valmistuu tulevaisuudessa poistumaa vastaava määrä ja 
mitä hallitus aikoo tehdä, että Poliisiammattikorkeakoulu pääsee opiskelijatavoitteeseensa? 
Helsingissä 13.11.2015 
Pirkko
Mattila
ps
Tiina
Elovaara
ps
Mikko
Kärnä
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Reijo
Hongisto
ps
Kimmo
Kivelä
ps
Tom
Packalén
ps
Antti
Rantakangas
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Viimeksi julkaistu 16.11.2015 11:35