Viimeksi julkaistu 9.6.2022 9.39

Kirjallinen kysymys KK 306/2022 vp 
Atte Harjanne vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys sähköpotkulautojen käytön sääntelystä

Eduskunnan puhemiehelle

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat ilmaantuneet viime vuosina suomalaisten kaupunkien kaduille ja muodostuneet jo uudeksi osaksi kaupunkiliikennettä. Sähköpotkulautojen määrä näyttäisi olevan edelleen kasvussa ainakin pääkaupunkiseudulla. Viime kesänä lautoja oli vilkkaimpana sesonkina käytössä Helsingissä noin 8 000, ja tänä vuonna määrä näyttää Helsingin kaupungin mukaan kasvavan ainakin 15 000:een. Lisäystä selittää lautoja vuokraavien yritysten määrän kaksinkertaistuminen. Viime kesänä Helsingissä toimi kolme potkulautaoperaattoria, nyt määrä on kaksinkertaistunut kuuteen. 

Sähköpotkulaudat ovat joustava ja nopea tapa liikkua kaupungissa ja kulkumuotona tulleet varmasti jäädäkseen. Suuri potkulautojen määrä lisää kuitenkin lautoihin liittyviä kielteisiä ilmiöitä, kuten onnettomuuksia ja terveydenhuollon kuormitusta. Myös sähköpotkulautojen jatkuva väärin pysäköiminen aiheuttaa harmia ja pahimmillaan vaarantaa liikenneturvallisuutta. Erityisesti näkövammaisille pitkin katuja lojuvat sähköpotkulaudat ovat vaaratekijä. 

Toisin kuin monissa muissa maissa Suomessa kaupungeilla ei ole lainsäädäntöön perustuen keinoja rajoittaa sähköpotkulautojen tai potkulautoja tarjoavien operaattorien määrää tai laatua. Siksi Suomessa on edetty haittojen ehkäisyssä neuvottelemalla potkulautaoperaattorien kanssa muun muassa nopeusrajoituksista ja pysäköinnistä. Neuvotteluilla saadut hyödyt katutilan rauhoittamiseksi voivat kuitenkin hävitä, mikäli lautojen määrä kasvaa hallitsemattomasti ja uusia yrityksiä tulee jatkuvalla syötöllä markkinoille. Toimiva pyöräilyinfrastruktuuri auttaa vähentämään häi-riöitä, mutta ei vielä takaa turvallisuutta riittävästi. 

Sekä kaupungit että osa sähköpotkulautaoperaattoreista toivoisivatkin lakiin pohjaavaa, selkeää selkänojaa sähköpotkulautojen määrien rajoittamiseen sekä turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden varmistamiseen häiriöiden vähentämiseksi. Tällä tavoin voitaisiin saada uuden liikenneteknologian hyödyt kaupunkilaisten käyttöön, mutta vähentää niistä aiheuttavaa haittaa. Lainsäädännöllä voitaisiin esimerkiksi antaa kaupungeille mahdollisuus rajoittaa sähköpotkulautojen määrää tai asettaa sähköpotkulautoja vuokralle tarjoaville yrityksille laatuvaatimuksia. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisin keinoin hallitus aikoo vähentää sähköpotkulaudoista aiheutuvia haittoja ja mahdollistaa sähköpotkulautojen käytön tarkoituksenmukaisen sääntelyn kaupungeissa? 
Helsingissä 8.6.2022 
Atte Harjanne vihr 
 
Mirka Soinikoski vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Mari Holopainen vihr